Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Undervisning i ID i USA

En statusrapport (specielt kreationisme) fra maj 2008 kan læses her.
En anden tilsvarende her.

I Science (vol. 331 p.404-405 - januar 2011) fortælles om undervisning i Evolution i USA's folkeskoler, at det stadig står sløjt til med lærernes indstilling. flertallet af lærere enten underviser ikke i evolution, eller gør det på en meget tilbageholdende måde. Enten ved at henvise til at det er en del af pensum til eksamen, eller ved kun at undervise i de mest ukontroversielle dele (fx mikroevolution).

NCSE (National Center for Science Education). På centrets intenetside findes en række relevante historier om kontrocverser mellem ID og evolution. Herunder er links direkte til en del af de sager der har kørt siden 1/1 2008
Hvis man skriver adressen: nsce.com/news/ (ingen w'er) efterfulgt af navnet på en stat i USA (dobbelt-navne med bindestreg fx. new-york) kommer de seneste historier fra pågældende stat. Herunder er en opsamling af historier fra nogle af staterne.

Baggrund for en del af sagerne

En del af den såkaldte 'first ammendment' (første tilføjelse) til den amerikanske forfatning, kaldet 'The Establishment Clause', siger at regeringen (og dermed alle statsansatte) må ikke handle til fordel for eller imod en bestemt religion.
   Det er baggrunden for at der kan føres retssag imod skoledistrikter eller stater, der forsøger at indføre ID i læseplanen, ud fra det argument at det er en religiøst og ikke videnskabeligt funderet teori. Dette er baggrunden for dommen i Dover.
   Det er nu almindeligt anerkendt at en bestemmelse om at eleverne skal undervises i at have et kritik syn på evolutionsteorien, er et brud på 'the Establishment Clause' fordi det er underforstået at når der specielt henvises til kritik af evolutionsteorien, er det med den hensigt at indføre ID eller kreationisme i undervisningen. For nylig (se nedenfor under Tennessee) er der gjort forsøg på at udvide dette til kritik af alle dele af videnskaben. Det er endnu uklart, hvordan det bliver modtaget.
   Det virker også den anden vej. En lærer er blevet dømt for at overtræde the Establishment Clause ved at kalde kreationisme for 'overtroisk nonsense' man må formode at det er fordi han derved faktisk underviste i religiøse anliggender, nemlig ved at afvise en religiøs teori. Dommen siger da også, at udtalelsen ikke havde noget sekulært formål. Dommen faldt 8/5 2009.
   Omvendt er der samme sted et eksempel på, at en lærer har forsøgt at slippe for at undervise i 'evolutionism', under henvisning til at det er en religiøst funderet teori. Denne lærer tabte sin sag fordi evolutionsteori ikke er evolutionisme - altså ikke er en holdning eller religion, men en videnskabeligt funderet teori og som sådan ikke hører under 'Establishment Clause'.

Californien

Sammen med seks elever fra Calvary Chapel Christian School i Murrieta, Californien, har the Association of Christian Schools International (ACSI) sagsøgt University of California for at afvise et bestemt kursus i biologi som meritgivende, da det ifølge universitetes bedømmelse var "inconsistent with the viewpoints and knowledge generally accepted in the scientific community" (uforeneligt med de synspunkter og den viden der generelt er accepteret indenfor det videnskabelige samfund). 
   Den lokale domstol dømte til fordel for universitetet, sagen blev appeleret og er for nylig afgjort, igen til universitetes fordel - se her. Sagens akter kan læses her. På sagsøgers side er der ekspertudsagn fra Michael Behe, på forsvarets side er der udsagn fra et antal personer, der så vidt jeg ved ikke er kendte fra andre sammenhænge.
   En lignende ældre sag kan studeres her og her.

Pennsylvania

Her henvises til sagen i Dover, der så vidt jeg ved er den eneste der har været almindeligt omtalt.

Kansas

Science vol. 313 side 743 august 2006. Evolution Trumps Intelligent Design in Kansas Vote
Fra at have et pro-ID flertal i 'Kansas Board of Education' skifter flertallet nu til pro-Evolution.
Men det sidste nye er, at undervisning i evolution nu er frivillig i Kansas. Kritikere frygter at da der ikke vil blive eksamineret i evolution (da undervisningen jo er frivillig) vil undervsning i evolution blive nedprioriteret.

Ohio

Her er henvisninger til akedemisk firhed været inde og ude af undervisningsplanerne. Se www.case.edu/darwin
Også i Ohio er en lærer blevet anklaget for at undervise i Intelligent design. Det ser ikke ud til at sagen er afgjort. Læs her.

Georgia

I Georgia faldt et forslag om at indsætte et klistermærke i biologibøgerne, hvor evolutionsteorein blev omtalt som 'blot en teori, ikke et faktum'.  

Texas

Artikel i York Daily Record om en ny standard for biologiundervisningen. Disse standarder anses for at være 'flawed' (dvs. behæftet med fejl) ifølge NCSE
'Institute for Creation Research (ICR) Graduate School' har sagsøgt 'Texas Higher Education Coordinating Board's' for ikke at ville godkende skolens ansøgning om tilladelse til at udbyde en kandidatuddannelse i naturvidenskab. Se
her.
Sagen er nu afgjort og ICR tabte. Se her.
Der er adskillige andre artikler om Texas på NCSE's hjemmeside.
Der er for nylig vedtaget en ny læreplan for Texas, som af nogle ses som en åbning imod ID. Se kort om historien her og her.
Allersenest er læreplanen igen blevet ændret. Dennegang til fordel for undervisning i evolution. Se her.

Florida, Iowa, Oklahoma, Mississippi, Michigan, South Carolina og New Mexico

Forslag om at indføre et såkaldt kritisk syn på evolution er trukket tilbage i en lang række stater før det blev fremsat som egentligt forslag. Læs om sagerne i Florida (der er flere andre artikler) bl.a. en i Ingeniøren, Iowa (se også her), Oklahoma (se også her), Mississippi (se også her), Michigan (se også her), South Carolina (se også her) og New Mexico (se også her).

Missouri, Kentucky, Mississippi, Massachusetts, Maryland, Alabama

Forslag om 'Akademisk frihed' (til at undervise i ID) er foreløbigt fremsat i Missuori, Kentucky og Alabama
Specielt Alabama-forslaget viser hvor meget der gøres for at nedtone evolution/ID spørgsmålet.
Tidligere er et tilsvarende forslag faldet i både
Missouri(se også her) og Alabama.
I
Mississippi er et forslag om at undervise i argumenter imod evolutionen faldet.
I
Massachusetts er der forslag om at lovgive til fordel for elevernes ret til religionsfrihed. Præcis hvad det vil betyde er endnu uklart.
I
Maryland blev tidligere fremsat to lantievolutionære lovforslag - begge er nu opgivet.
I
South Carolina er et forslag faldet om at gennemgå statens undervisningsvejledning mht. om denne er religiøst neutral

Louisiana

Her er der et noget rodet resultat for hvad der skal gælde. Der er adskillige artikler om Louisiana på siden.
Der er nervøsitet for at den nye læreplan kan indeholde en åbning til ID. Se
her.
Dette emne er stadig åbent.
Her er den nyeste artikel (august 2010).

Tennesse

I 2012 vedtages det at eleverne skal præsenteres for styrker og svagheder ved videnskabelige teorier. der er ytret bekymring om at nogle lærere vil benytte dette til at introducere ID. Mon de så husker at nævne ID væsentligste svaghed - at det ikke er en videnskabelig teori? Se her.
En gennemgang af undervisning og kreationismen i USA frem til 2003 kan læses i Origo. Husk at det er set med kreationistiske briller.
Opdateret 07/07/2012

Opdateret 07/07/2012