Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Evolution, a theory in crisis, Michael Denton

Denne bog gav efter Behes eget udsagn, idéen til at evolutionsteorien måske alligevel ikke var velunderbygget som man skulle tro.

Der er en del kilder i videnskabelige tidsskrifter (ca. 30) der nævner bogen, men kun få kan jeg finde hele teksten til. Af disse er det kun tre der faktisk nævner Dentons argumenter. Disse tre omtaler alle det samme argument: Man skal forvente at fx gær er nærmere beslægtet med bakterier end planter, som så igen er nærmere baktereier end dyr. Dette argument illustreres således (dette er sikkert copyright-belagt men hva' fa'en).
Kilde Comparative Biochemestry and Physiology B-Biochemistry & Molecular biology Vol. 107 side 167-177   

Tallene angiver afstanden målt i forskelle i aminosyresekvens af to gener. Afstanden er hver gang målt fra bakterier til diverse andre organismer. 
Dentons argument er, at man under evolutionsteorien skulle forvente at afstandene var som den stiplede linje, mens de virkelige afstande er som pilene, altså næsten lige lange.
Dette argument er imidlertid noget vrøvl.
Hvis det skulle være forventningen skal man forestille sig at ophobningen af mutationer i en organisme stopper, fordi organismen ikke længere bliver mere kompliceret (Som fx gær, der har et meget lavere organisationsniveau end heste).

Langt de fleste mutationer i gener, der ikke ændrer funktion, er neutrale, dvs. at de ingen eller næsten ingen indflydelse har på genets funktion. Den type mutationer kan ophobes i en uendelighed. Der vil være en grænse for hvor mange man kan se, fordi to mutationer, der sker samme sted, ikke kan skelnes fra en mutation. men der er ingen grænse for hvor mange gange et gen kan mutere uden at ændre funktion.
Faktisk afspejler argumentet slet ikke volutionsteorien, men den gamle idé om 'Scala Naturae' som er opgivet for længe siden.

 

Det er ikke til vide hvad det er Behe finder attraktivt ved Dentons bog. Men dette argument fortæller i hverfald, at der er egenskaber ved evolutionsteorien som Denton absolut ikke har forstået.

Det er tankevækkende, at det er lykkedes en vis Christian Schwabe at få publiceret to artikler, hvor han gentager dette uholdbare argument.

Derudover er bogen omtalt på forskellige internetsider:
Omtale af Gert Korthof
Omtale af Mark Vuletic
Hvem der har skrevet denne omtale fremgår ikke

 

150809