Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Den engelske Wikipedias omtale af 'Of Pandas and People'

 

Det følgende er en oversættelse af den engelske Wikipedias omtale af bogen (Original engelsk tekst her)
Præsentation af bogen på denne internetside kan ses
her.

 

Om Pandaer og Mennesker: det centrale spørgsmål om den biologiske oprindelse 1989 (2. udgave 1993) er en kontroversiel lærebog på skole-niveau skrevet af Percival Davis og Dean H. Kenyon og offentliggjort af det Texas-baserede Institut for tankefrihed og etik. Den er viet til ideen om intelligent design (ID) den ide at livet viser tegn på at være designet af en intelligent aktør (Gud [1]).). Intelligent design anses for at være pseudovidenskab [2] af det videnskabelige samfund [3]. Primært fordi idéen inkludere overnaturlige kræfter, ikke kommer med forudsigelser, og ikke kan verificeres gennem gentagelige eksperimenter [4]. Bogen præsenterer forskellige polemiske argumenter imod den videnskabelige teori om evolution. I 2007 blev en tredje udgave af bogen udgivet under titlen 'The Design of Life' (Livets Design): Opdagelsen af Tegn på Intelligens i Biologiske Systemer.

 

Indhold

 

          1 Oversigt

          2 Udgivelse

          3 Oprindelse og offentliggørelse

                   3.1 Skabelsesbiologi

                   3.2 Pandas og cdesign proponentsists

                   3.3 Offentliggørelse og reklamer

          4 Design of life (Livets Design)

                   4.1 Modtagelse

          5 Kritik

          6 Kontroverser

                   6.1 1989-1993

                   6,2 1994-1998

                   6.3 1999-2003

                   6.4 2004-2005: Dover Pennsylvania

                   6.5 2006 forsøg på at erklære Pandas for "Årets Bandlyste Bog"

          7 Yderligere læsning

          8 Referencer

          9 Eksterne links

                   9.1 Intelligent design fortalere

                   9.2 Intelligent design kritikere

                   9.3 Medier

 

1.Oversigt                                                                                                                  Til toppen 

 

Bogen hævder, at oprindelsen af nye organismer er sket "på en immateriel måde: efter en plan, et mønster, udformet af en intelligent aktør." Teksten tager ikke stilling til spørgsmålet om jordens alder. Den bemærker at nogle "mener, at jordens historie kan sammenfattes i en ramme af tusinder af år, mens andre mener jorden er meget ældre." Bogen rejser en række indvendinger mod teorien om udviklingen, så som de påståede manglende overgangsformer af fossiler, huller i det fossile vidnesbyrd og den tilsyneladende pludselig opståen ex nihilo af "allerede intakte fisk med finner og skæl, fugle med fjer, næb, og vinger, etc." Bogen indeholder ingen henvisning til identiteten af den intelligente designer.

   Kevin Padian, biolog ved University of California Berkeley har gennemgået bogen og kaldt det "en alvorlig fordrejning af moderne biologi." [5]. Michael Ruse, professor i filosofi og biologi, gennemgår bogen og siger "denne bog er værdiløs og uærlig." [6]. Gerald Skoog, Professor i uddannelse på Texas Tech University, skrev at den afspejler en kreationistisk strategi med "angrib evolutionsteorien" men bogen indeholder ikke en videnskabelig teori eller model som alternativ til evolutionsteorien [7].

   Titlen 'Om Pandaer og Mennesker' er en henvisning til en videnskabelig kontrovers om den store panda. Engang troede man at pandaen havde en ekstra "tommelfinger", som faktisk er en udviklet sesamoid knogle.

 

2. Udgivelse                                                                                                                   Til toppen

 

Der findes i øjeblikket to udgaver af bogen, en fra 1989 (første udgave) er redigeret af Charles Thaxton, og en fra 1993 (anden udgave), der indeholdt en "Note til lærere" af Mark D. Hartwig og Stephen C. Meyer. En tredje udgave fik ny titel 'Design of Life'.

   Jon Buell, formand for Instuttet for tankefrihed og etik, sagde om dommen i sagen Kitzmiller v. Dover Area School District: at intelligent design er religiøs, ville gøre lærebogen "radioaktivt i offentlige skoler, og det ville være "katastrofalt" for markedsføringen af både den allerede udgivne (anden) udgave og den (dengang) kommende tredje udgave, Med et eventuelt tab på omkring US $ 500.000 til følge. Bogens nye titel ses af nogle som middel til at afhjælpe dette og samtidig distancere bogen fra tidligere kontroverser [8].

   Til 1993-udgaven, skrev Michael Behe et kapitel om blodkoagulering, der nøje ligner et kapitel i hans bog fra 1996: Darwin’s Black Box. Behe har senere forsvaret intelligent design i Dover-sagen.

 

3. Oprindelse og offentliggørelse                                                                                  Til toppen

 

Bogen er udgivet af Instituttet for tankefrihed og etik (FTE), en non-profit organisation grundlagt af præsten Jon Buell i Richardson, Texas i 1980 som en skattefritaget velgørende og uddannelsesmæssig organisation med en stiftelsesoverenskomst, som erklærede, at dens formål omfatter "at proklamere, prædike [og] undervise i ... Det kristeligt evangelium og forståelse af Bibelen og det lys den kaster på dagens akademiske og sociale spørgsmål".

   I den oprindelige ansøgning om skattefritagelse beskrev Buell instituttet som en "kristen tænketank", og udtalte, at organisationens første aktivitet ville være redigering af en bog "der viser de videnskabelige beviser for skabelsen" [10]. Medforfatter Percival Davis har senere erkendt, at religiøse betænkeligheder var grundlaget for at skrive bogen; i november 1994 udtalte han i et interview med Wall Street Journal, at: "Selvfølgelig var mine motiver religiøse. Det er der ingen tvivl om." [11] [12]

 

3.1 Skabelsesbiologi                                                                                                    Til toppen

I 1981, efterlyste FTE i en kreationist-avis forfattere til en lærebog, der "forsigtigt skrevet præsenterer udvikling og skabelse." [13]. Deres første produktion var Unlocking the secrets: The Mystery of Life’s Origin ved creationisten og kemikeren Charles Thaxton, Walter L. Bradley og Roger L. Olsen. [14] Thaxton anmodede Dean H. Kenyon om at skrive forordet, og da Mystery var parat til at gå i trykken sent i 1982 begyndte man på lærebogen, forfattet af Kenyon og Percival Davis med Thaxton som redaktør. [15]

   Et udkast dateret 1983 havde titlen Creation Biology textbook Supplements, og var skrevet i kreationistisk sprog, [16] herunder følgende erklæring:

    'Er det på grund af afstamning fra en fælles forfader, eller fordi kun disse veje (og deres variationer) kan opretholde liv? Evolutionisterne tror, at det første er korrekt; kreationisterne, på grund af alle de beviser, der drøftes i denne bog, mener det sidstnævnte er korrekt.' [17]

    I et udkast fra 1986 med titlen 'Biology and Creation' indgår en lignende erklæring, og definerer "skabelse" ved hjælp af det klassiske kreationist begreb "pludselig opdukken" (abrupt appearance): [13]

    'Skabelse betyder, at de forskellige former for liv startede pludseligt ved en intelligent skabers handling med deres særpræg allerede intakt: Fisk med finner og skæl, fugle med fjer, næb og vinger, osv.' [16]

    I et udkast fra 1987 med titlen 'Biology and Origins' er der kun mindre grammatiske ændringer til disse formuleringer. [16] [17] FTE søgte en udgiver til bogen, og sendte en Boston virksomhed et prospekt, der antydede, at udkastet var blevet sendt til skoledistrikter for testning samt til potentielle udgivere. [18] I prospektet erklærede Buell, at "en ny uafhængig videnskabelig meningsmåling ... viser, at næsten halvdelen af nationens biologilærere indbefatter skabelse i deres opfattelse af biologisk oprindelse. Endnu flere, der ikke er enige, mener alligevel at skabelse bør indgå i den videnskabelige læseplan", og medsendte overslag der viste forventede indtægter for over $ 6,5 millioner på fem år baseret på "beskedne forventninger til markedet."

    Hvis undervisningen i kreationisme i skolerne blev tilladt i henhold til en sag der på det tidspunkt stadig kørte ved højesteret i USA i Louisiana "Balanced Treatment Act" (Loven om afbalenceret behandling) skrev FTEs grundlægger Jon Buell, at "Du kan kassere disse fremskrivninger, det landsdækkende marked vil eksplodere!" [19] [20]

 

3.2 Pandas og "cdesign proponentsists"                                                                         Til toppen

Louisiana-sagen "Balanced Treatment Act" - Edwards vs. Aguillard - blev afgjort af højesteret i 1987. Retten fastslog at undervisning i kreationisme i offentlige skoler overtrådte ’The Establishment Clause’ i USA forfatning, men at der kunne undervises i alternative videnskabelige teorier. Mens beslutningen udelukkede enhver tilbagevenden til undervisning i den traditionelle "Ung Jord kreationisme" i videnskabsklasser, tilbød den en åbning for dem, der er villige til at omarbejde kreationist doktrinen til et videnskabeligt sprog.

   I 1987 blev endnu et udkast af bogen fremstillet med den nye titel 'Om Pandaer og Mennesker'. Dette udkast havde stadig samme definition "skabelse betyder, at forskellige former for liv startede pludseligt", [16] og anvendt udtrykket "kreationister".

   Citat fra denne udgave: "De grundlæggende metaboliseringsveje (reaktionskæder) i næsten alle organismer er de samme. Er det på grund af afstamning fra en fælles forfader, eller fordi kun disse veje (og deres variationer) kan opretholde liv? Evolutionists tror, det første er korrekt, kreationister accepterer det sidste synspunkt." [17] [21].

   Udfaldet af sagen førte til væsentlige redaktionelle ændringer af bogen. Charles Thaxton havde fremlagt en skriftlig erklæring til retten, hvor han definerede "skabelsesvidenskab" som "oprindelse gennem pludselig opståen i kompleks form". Dog således at teorien "ikke, som essentielle dele, omfattede ... katastrofisme: en verdensomspændende oversvømmelse, en nylig dannelse af jorden eller livet, ... begrebet grundform, eller et hvilket som helst begreb fra Første Mosebog eller andre religiøse tekster." [22]. Men dette argument blev afvist, så han havde brug for et nyt udtryk, og fandt det i en sætning, han havde samlet op fra en NASA videnskabsmand - 'intelligent design'.

   Han tænkte "Det er lige, hvad jeg behøver, det er et godt teknisk udtryk. ... Det er hibt ... Og jeg gennemgik mine gamle kopier af Science magazine og fandt at udtrykket blev anvendt lejlighedsvis." [15] I et nyt udkast til af Pandas, blev cirka 150 anvendelser af ordet "Skabelse", "Kreationisme", "Kreationist" og lignende udtryk, systematisk ændret sig til at henvise til intelligent design [23]. Definitionen forblev stort set den samme med "intelligent design" i stedet for "Skabelse" og "intelligent skaber" ændret til "intelligent aktør":

   "Intelligent design betyder, at forskellige former for liv startede pludseligt gennem en intelligent aktør, med deres særlige kendetegn allerede intakt. Fisk med finner og skæl, fugle med fjer, næb, vinger osv." [16].

   Udtrykket "kreationists" blevet ændret til "design tilhænger", men i et enkelt tilfælde blev begyndelsen og slutningen af det oprindelige ord "kreationist" ved et uheld bibeholdt, således at "creationists" blev "cdesign proponentsists" [18] [21].

   FTE grundlægger Jon Buell hævder at ordet kreationisme var et "pladsholder udtryk", hvis definition "ændredes til at omfatte en religiøs sammenhæng efter at udkastet blev skrevet. Derfor ændrede forfatterne ordet." [24]. Men beviset for, at intelligent design er omskrevet kreationisme spillede en væsentlig rolle i Kitzmiller retssagen, og "cdesign proponentsists" er blevet beskrevet som "det manglende led mellem kreationisme og intelligent design." [25].

 

3.3 Offentliggørelse og reklame                                                                                   Til toppen

'Om Pandaer og Mennesker' blev offentliggjort i 1989 af "Haughton Publishing Co". Det var det navn 'Horticultural Printers, Inc' en trykkeri virksomhed i Mesquite, Texas, brugte. Firmaet tjente primært landbrugserhvervet og havde ingen andre bøger i trykken. Det havde heller ingen forfattere eller videnskabelige rådgivere tilknyttet [10]. (Firmaet må ikke forveksles med den velkendt børne- og skolebogs udgiver, Houghton Mifflin). Omkostninger blev betalt ved donationer til FTE, hvis medlemmer i et fundraising brev fra december 1988 blev fortalt, at donorerne vil modtage en en emaljeret æske med en panda på låget som gave. Æsken ville "blive en behagelig påmindelse om at bede for vores arbejde", som Buell udtrykte det [20].

   Efter bogens offentliggørelse i 1989, gik FTE i gang med en langvarig kampagne for at få bogen i brug i skoler over hele USA. Tidligere bestræbelserne fra kreationister på at udvande eller forandre undervisningen i evolutionsteori havde i høj grad været afhængig af en ovenfra-og-ned tilgang af pro-kreationist lovgivere der vedtog love til at regulere naturvidenskabelige fag i skolerne. Men disse var gentagne gange blevet slået ned af retssystemet. FTE brugte en nedefra-og-op metode i stedet, ved at mobilisere lokale kristne konservative grupper til at påvirke skolebestyrelser og de enkelte lærere til at anvende bogen, og også at få sig selv valgt til skolebestyrelser og lokale uddannelses-udvalg.

   Buell fortalte sine tilhængere: [20] Biologilærere er generelt lettere at kontakte, til rådighed for et møde med kort varsel, og modtagelige. Hvis du gerne vil være en del af denne 'stille hær' så lad os det venligst vide med det samme. De, der vælger ikke at lade sig inddrage kan støtte dem, der gør ved deres bønner.

   FTE stillede reklamemateriale til rådighed for sine tilhængere for at hjælpe dem med at fremme brugen af bogen. Dette omfattede en video af udtalelser af pro-ID forskere og en salgsfremmende tekst, herunder "måder at tage sig af" kontroversielle emner.

   For eksempel på det kontroversielle spørgsmål om hvorvidt ID's overlapper religion, FTE foreslog følgende svar: [20].

   "Jeg er enig i, at der ikke bør undervises i personlig tro i videnskabsfag, men intelligent design er ikke en personlig tro, det er accepteret videnskab, et synspunkt, der er accepteret af mange højt kvalificerede forskere."

   FTE blev ydet støtte til denne indsats fra "traditionelle" kreationist organisationer såsom Institute for Creation Research, der sælger 'Om Pandaer og Mennesker' gennem sin egen online butik og katalog. Bogen blev udtrykkeligt markedsført af detailhandlere som et kreationistisk arbejde. I Doversagen, blev donerede eksemplarer af bogen ledsaget af et katalog, som opfører Pandas under "Skabelsesvidenskab" [26].

 

4. 'The Design of Life' (Livets design)                                                                            Til toppen

 

Discovery Institute Senior Fellows William A. Dembski og Jonathan Wells er opført som forfattere til denne udgave. Forordet til 'The Design of Life' er skrevet af Jon A. Buell, formand for Instituttet for tankefrihed og etik, der også er udgiver af bogen. Bogen indeholder 100 sider fodnoter og noter [27].

   Bogen forsøger at tage fat på nogle nye områder. For eksempel hedder det, at intelligent design ikke kræver mirakler eller det overnaturlige, men stadig ikke bygger på "materialistiske forklaringer":

   "Overnaturlige forklaringer påberåbe mirakler og er derfor ikke en del af videnskaben ... " "Forklaringer der henviser til intelligente årsager kræver ingen mirakler, som ikke kan reduceres til materialistiske forklaringer." [27].

Bogen forsøger også at bortforklare at intelligent design tabte Doversagen: "I sidste ende vil ingen domstolsafgørelser eller offentlige politikker eller Hollywood-film afgøre værdien af intelligent design." [27] En blog i forbindelse med bogen, [28] begyndte den 17. december 2007 [29].

 

4.1 Modtagelse                                                                                                                 Til toppen

William Dembski skrev begejstret på sin blog, Uncommondescent, at 'The Design of Life' havde 9 femstjernede anmeldelser, og kun en enkelt en-stjerne anmeldelse på Amazon.com den 5. december 2007 [30]. California State University Emeritus professor Mark Perakh har skrevet at han mener, Dembski og hans medarbejdere ved Discovery Institute har manipuleret uærligt med Amazon.com review-system for at fremme deres eget arbejde og rakke ned på deres modstanderes arbejde [31]

   Discovery Institutes blog, 'Evolution News and Views', har også en glødende anmeldelse af bogen. [27] Evolution News and Views skriver at 'The design of Life' beskriver hvordan evolutionen ikke kan forklare giraffens hals, hvordan overgangen fra krybdyr til landdyr fandt sted (det må være en fejl - enten fra fisk til landdyr eller fra krybdyr til pattedyr), hvordan hvaler udviklede sig fra landdyr, og hvordan alle evolutionære forklaringer på den bakterielle flagel er vildledende.

   Hertil kommer, at denne bog afslører store huller i abiogenesis (livets opståen fra dødt materiale?) og fælles afstamning, samt tilbageviser SETIs indsigelser mod intelligent design og diskutere manglerne ved øjets design [27].

   Dembski blev interviewet om bogen af 'Focus on the family' Citizenlink i december, 2007 [32]. Dembski beskrev bogen som tilgængelig, men bemærkede, at den også indeholder en CD og slutnoter der dykker dybere ned i de tekniske spørgsmål. Dembski sagde at bogen retter mange af de forkerte forklaringer og de forudindtagede beskrivelser af intelligent design, der er dukket op. Dembski afslørede også, at han mener, at den "intelligent designer" er den kristne Gud [32].

   Michael Behe er citeret for, at sige at "Når fremtidige intellektuelle historikere laver en liste over de bøger, som væltede Darwins teori, vil 'The Design of Life' være øverst" på den hjemmeside der reklamerer for bogen [33].

 

5. Kritik                                                                                                                             Til toppen

 

Mange af bogens argumenter er identiske med dem, der er rejst af kreationister, og som er blevet afvist af mainstream videnskabsfolk [34]. En sammenligning af et tidligt udkast af 'Om Pandaer og Mennesker' med en senere kopi fra 1987 viste, i hundredvis af tilfælde hvor ordet "kreationisme" var blevet erstattet af "intelligent design", og "kreationist" blot blev erstattet af "fortaler for intelligent design" [35].

   Videnskabelige og uddannelse faglige grupper har stærkt kritiseret 'Om Pandaer og Mennesker' og har været modstandere af at anvende det i skolerne. Videnskabspædagog Gerald Skoog beskrev den som "et middel til at fremme sekteriske principper og ikke til at forbedre uddannelsen i videnskab" og sagde: "Denne bog har ingen muligheder for at forbedre uddannelsen i videnskab og de studerendes forståelse af den naturlige verden." [36].

   En gennemgang af Pandas af paleontologen Kevin Padian fra University of California i Berkeley til National Center for Science Education's Bookwatch Anmeldelser i 1989 kaldte bogen et "Storstilet fordrejning af moderne biologi", og siger, at FTEs forfattere havde misfortolket emner som den Cambriske eksplosion, fuglenes historie, og begrebet homology [37]. Padian beskrev Pandas behandlingen af homology som "beskæmmende", og henviste til følgende:

   De foregiver, at den Tasmanske ulv, et pungdyr, ville være placeret (klassificeret) sammen med den placentale ulv hvis fortolkningen af evolutionen ikke var hængt op på deres reproduktive organer ved at pungdyr og placentale (moderkage-) pattedyr traditionelt er adskilt. Dette er en komplet usandhed, som alle med adgang til beviserne ved. Det at separere de to pattedyr, er ikke et spørgsmål om en enkelt reproduktiv karakter, men snesevis af kendetegn i kraniet, tænderne, skelettet (herunder pungdyrenes bækkenknogler), anatomien og biokemien, for ikke at tale om de respektive fossile af forfædre. Omtrent den nærmeste lighed de har er, at de begge kaldes "ulve" på engelsk. Den samme kritik kan også anvendes om forfatternes mystificerende diskussion af den røde og den store "panda".

   Padians konklusion var: "Det er svært at sige, hvad der er værst i denne bog: misforståelserne, intolerance overfor ærlig videnskab, eller den inkompetence, me hvilken videnskaben præsenteres. Under alle omstændigheder, lærere bør advares imod at bruge denne bog. "[38].

 

6. Kontroverser                                                                                                                 Til toppen

 

FTEs aktivistiske tilgang har forårsaget ophedede kontroverser i flere amerikanske stater efterhånden som kristne konservative og skolebestyrelser har forsøgt at anvende Pandas i offentlige skoler, imod holdningen hos mainstream videnskabsfolk, undervisere og de borgerlige frihedsrettigheds organisationer. Dette har medført flere bemærkelsesværdige kontroverser, der kulminerede i sagen Kitzmiller v. Dover Area School District i Pennsylvania, hvor bogens indhold og forudsætninger blev undersøgt på en hidtil uset grundig måde.

 

6.1 1989-1993                                                                                                                    Til toppen

I Alabama underskrev 11.800 mennesker en opfordring, som blev præsenteret for Alabamas lærebogsudvalget. Opfordringen støttede intelligent design, og opfordrede til at inddrage 'Of Pandas and People- som lærebog [20]. I januar 1990 blev bogen trukket tilbage fra at komme i betragtning af dets forlag, The Haughton Publishing Co, som sagde, at de bakkede ud, fordi de ikke fik en chance for at forsvare bogen [39].

    I 1990, blev en offentlig kampagne iværksat i Idaho for at opfordre statens skolebestyrelse til at acceptere Pandas. Men bogen blev afvist af bestyrelsen.

     I marts 1990, afviste skolebestyrelsen i Pinellas County, Florida en appel fra en pensioneret præst "til at acceptere lærebogen 'Of Pandas and People', der tilbyder en kreationistisk opfattelse" [40].
  
I januar 1993 søgte højreorienterede medlemmer af skolebestyrelsen i Vista, Californien at omfatte Pandas i skolens videnskabslæseplan. Et lærerudvalg forkastede enstemmigt bogen, idet den manglede videnskabelige anderkendelse [41]. Endeligt trak udvalget planer om at kræve skabelsesvidenskab undervist i videnskabsklasser tilbage [42].

 

6.2 1994-1998                                                                                                                    Til toppen

I september 1994 stemte indbyggere i Louisville, Ohio 121-2 for at opfordre den lokale skolebestyrelse til at acceptere Pandas [20]. Der var blevet undervist åbent i kreationisme i distriktets skoler indtil en retssag tvang en ændring af politikken igennem i 1993; i kølvandet på den beslutning, fik distriktet 150 eksemplarer af bogen [43].

   I oktober 1994, distribuerede embedsmænd i St. Lucie County, Florida eksemplarer af bogen til gymnasierne og én folkeskole i amtet for at blive gennemgået af lærere og rektorer til brug som et muligt supplement i undervisningen i videnskab. Reaktionerne fra lærerne var negativ, men amtets skoleembedsmænd har stadig planer om at distribuere bøgerne til skolebiblioteker så lærere og studerende kan bruge dem.

   Ifølge de lokale Borger-, forretnings- og præste-sammenslutning, blev eksemplarer af bogen købt af sammenslutningen fra Institute for Creation Research i San Diego, Californien, og blev sendt til skolernes ledere med den begrundelse, at det var "en god, videnskabsbaseret tekst der var relevant for skolebørn". Sammenslutningen havde ved flere lejligheder mødt skoleledere for at fremme skabelsesvidenskab. Men amtet skolebestyrelsen fik ikke nys om sagen før januar 1995 [44].

   The Wall Street Journal rapporterede i november, at der ifølge FTE, var blevet trykt 22.500 eksemplarer af bogen og skoler i 48 stater havde købt den. Femten skoledistrikter havde bestilt antal store nok til at antyde brug i undervisning, men skolernes identitet var ikke var blevet oplyst "af frygt for at inddrage dem i kontroversen" [20].

   I januar 1995, havde konservative medlemmer af Plano, Texas, skolefond foreslået at acceptere Pandas som et supplement til de eksisterende kursusmaterialer [45]. Distrektets skolebestyrelse stemte enstemmigt for at afvise at erhverve bogen efter et ramaskrig fra de lokale beboere, hvoraf mange deltog i bestyrelsens møde mens de bar badges med et rødt "X" over en panda [46]. To af tilhængerne af bogen mistede efterfølgende deres pladser på Plano skolebestyrelse [47].

   I en artikel i Time magazine i 1996 blev det rapporteret, at "skolebestyrelser i staterne Washington og Ohio" overvejede, at acceptere Pandas som lærebog i skolen [48].

   I april 1997 købte skolebestyrelsen i Chesapeake, Virginia eksemplarer af bogen til bibliotekerne i hvert af distriktets 15 gymnasier og mellemskoler. Købet blev foretaget efter henstilling fra skoleforstander W. Randolph Nichols, men bestyrelsen anførte at bogen var beregnet til brug "som en supplerende bog, ikke som en videnskabsbog", og at den ikke tilsluttede sig kreationisme [49].

 

6.3 1999-2003                                                                                                                 Til toppen

I juni 1999 godkendte skoledistriktet i Burlington, Washington en lokal videnskabslærers forslag om at anvende uddrag fra Pandas i undervisningen, "... så længe han afbalancerede det med tilstrækkelig undervisning om evolutionslæren, som han altid inkluderer i sine kurser, men hvornom han siger, han er i tvivl - især med hensyn til oprindelsen af mennesket." Beslutningen blev truffet efter et tidligere krav fra American Civil Liberties Union, at læreren, Roger DeHart, burde standse sin årelange praksis med undervisning i intelligent design i sine klasser. Han erklærede, at han nødvendigvis måtte opveje de oplysninger, der i bedste fald var forkerte og i værste fald svigagtige i de standard lærebøger i evolution der anvendes i Burlingtons skoler [50].

   Samme år blev det rapporteret, at endnu et forsøg på at indføre Pandas i Idahos skoler var blevet afvist af statens lærebogsudvalg [51].

   I marts 2000 udvalgte direktøren for den videnskabelige læseplan for Kanawha County skoledistrikt , West Virginia, Pandas som en lærebog "... der præsenterer Darwins teori om Evolution som en teori ikke et faktum" efter pres fra det lokale samfund og lærere. Et udvalg af videnskabslærere stemte enstemmigt for at købe eksemplarer af bogen, men i sidste ende besluttede de at opgive idéen af frygt for en retssag. En kristen konservativ juridiske gruppe, Thomas More Law Center, tilbød at repræsentere amtet gratis i eventuelle retssager der måtte opstå; men tilbuddet blev afvist [52]. Et forslag om at købe bogen til skolebiblioteker blev til sidst forkastet af skolebestyrelsen, selvom et konservativt medlem af bestyrelsen lovede at betale for mindst 14 eksemplarer ud af sin egen lomme [53].

   I Pratt, Kansas, stemt den lokale skolebestyrelse for at fjerne enhver omtale af makroevolution, af jordens alder, og af oprindelsen af Universet fra læseplanen for videnskabsfag, men afviste et tilbud om at anvende Pandas til undervisningsformål.

 

6.4 2004-2005 : Dover Pennsylvania                                                                              Til toppen

'Of Pandas and People' blev et fokus for en retssag og kontrovers i Dover, Pennsylvania i 2004 efter at den kristient konservativt dominerede skolebestyrelse for Dover Area godkendte den som en opslagsbog. Måske var det uundgåeligt, at den efterfølgende retssag blev døbt "Panda sagen" af medierne som en hentydning til den berømte "Abesag" "Monkay trial" fra 1925 [54].

   Selv om bestyrelsen egentlig ikke købe bogen, blev 50 kopier doneret til distriktet af en anonym giver. Det blev vist i retten, at et medlem af skolebestyrelsen havde bedt om donationer i sin kirke til køb af disse bøger [55], selv om han havde nægtet al viden om kilden til donation i en tidligere udtalelse [56]. Midt i den internationale kontrovers, blev bestyrelsen også den første i USA til at fremme undervisning i intelligent design, hvilket førte til en retssag: Kitzmiller v. Dover Area School District, anført af American Civil Liberties Union og andre sagsøgere.

   FTE blev involveret i Dover kontroversen, da det stod klart, at Pandas vil blive et stort fokus i retssagen.

FTE indgav en anmodning om at slutte sig til forsvarerne i juni 2005, idet de påpegede, at en konstatering af, at intelligent design er en religiøs teori ville ødelægge FTEs evne til at markedsføre sine lærebøger inden for distriktet, og påvirke dets evne til at markedsføre lærebøger til enhver offentlig skole i USA [57]. Hvis anmodningen var blevet efterkommet, ville FTE have været medforsvarer sammen med Dover Area skolebestyrelsen, og i stand til at bringe sine egne advokater og sagkyndige vidner i sagen.

   William A. Dembski, medophavsmand af den nye Pandas udgave, og Discovery Institute trak sig dog ud af sagen. Dommeren fortalte forsvarerne: "For mig ser ud som Mr. Dembski blev opgivet som ekspert, fordi han ikke ønsker at fremlægge, eller fordi hans arbejdsgiver ikke ønsker at fremlægge manuskriptet [om stævning til retten] af 'The Design of Life'. "[58]

   I sin afgørelse om anmodningen, fastslog Dommer John E. Jones III , at FTE ikke var berettiget til at deltage i sagen, fordi deres anmodning om at deltage ikke var kommet rettidigt. Han beskrev FTEs undskyldninger for ikke at blive inddraget tidligere som "både ubrugelige og uærlige". Dommer Jones fastslog ligeledes, at FTE havde undladt at påvise, at de havde "betydeligt interesser der skulle beskyttes", og at påvise at dets interesser ikke ville være tilstrækkeligt repræsenteret af de tiltalte.

   Mens FTE ikke blive part i sagen, vidnede Jon A. Buell, direktøren for FTE d. 14. juli 2005 i Dover sagen. Buell nægtede at have kendskab til aktioner af Thomas More Law Center, om hvilket dommeren sagde at det "strammer hans godtroenhed". [58]

   I november 2005 blev otte af de ni medlemmer af Dover skolebestyrelsen stemt ud af bestyrelsen og erstattes med folk, der var imod den tidligere bestyrelses beslutning om at indføre intelligent design og som havde sået tvivl om evolutionsteorien.

   Den 20. december 2005, fastslog US District Court, at intelligent design ikke er videnskab og hovedsageligt er af religiøs  karakter og at bestyrelsens krav om at støtte intelligent design som et alternativ til evolution i undervisningen i videnskab var forfatningsstridig med den begrundelse, at det ville være i strid med the Establishment Claus i The first amendment.

   Dommeren i Dover retssagen nævnte specifikt Pandas i sin beslutning, idet:

   "Som sagsøgerne omhyggeligt og effektivt forelage for Domstolen, gik Pandas gennem mange udkast, hvoraf flere blev afsluttet før og nogle efter højesterets afgørelse i Edwards, som fastslog, at forfatningen forbyder undervisning kreationism som videnskab.

   Ved at sammenligne før og efter Edwards udkast af Pandas, ses tre overraskende pointer: (1) definitionen af skabelsesvidenskab i tidlige udkast er identisk med definitionen af ID; (2) Ordet skabelse og deraf afledte ord (kreationisme og kreationist), som optræder ca. 150 gange, blev bevidst og systematisk erstattet med ID; og (3) disse ændringer indtraf kort efter Højesteret fastslog, at skabelsesvidenskab er religiøs og ikke må blive undervist i offentlige skolers videnskabsklasser i Edwards."

   Ordet 'erstatte' er væsentligt, og afslører, at en målrettet ændring af ord har fundet sted uden nogen tilsvarende ændring i indholdet. Vægten af disse beviser, demonstrerer klart, som nævnt, at den systemiske ændring fra "skabelsen" til "intelligent design" opstod engang i 1987, efter Højesteret vigtige Edwards beslutning.

   Den nyvalgte bestyrelse afviste enstemmigt beslutningen fra den 3. januar 2006.

 

6.5 Forsøg på at erklære Pandas "Årets Bandlyste bog" i 2006                                Til toppen

Se også: Discovery Institute intelligent design kampagner

I september 2006, indledte John West, en senior stipendiat i Discovery Institute, en kampagne for at få American Library Association til at erklærer bogen for "Årets Bandlyste bog", [60], men dette blev afvist ved Deborah Caldwell-Stone, næstformand for American Library Associations kontor for intellektuel frihed: Da bogen ikke er blevet fjernet fra skolebibliotekerne (og dets optagelse blev kun formelt anfægtet én gang, for "unøjagtighed") kan den ikke kategoriseres som "forbudt" [61].

 

7. Yderligere læsning                                                                                                        Til toppen

 

* Forrest, Barbara (2007). Creationismæs Trojan Horse : The Wedge of Intelligent Design . Forrest, Barbara (2007). Creationismæs Trojan Horse: et skråplan af Intelligent Design. OUP. ISBN 978-0195319736 . OUP. ISBN 978-0195319736. ÿ

[ edit ] References [Redig”šr] Referencer

1. ^ ^

o "Aquinas was explicit that this intelligent designer æeveryone understands to be God.æ", Kitzmiller v. Dover Area School District , p24, citing the testimony of John Haught "Aquinas var eksplicit, at dette intelligent designer æalle forstår at være Gud." ", Kitzmiller v. Dover Area School District, p24, idet de vidneudsagn fra John Haught

o "anyone familiar with Western religious thought would immediately make the association that the tactically unnamed designer is God", Kitzmiller v. Dover Area School District , p25, citing the testimony of John Haught "Kendere vestlige religiøse tænkte straks ville gøre associeringen at taktisk unavngivne designer er Gud", Kitzmiller v. Dover Area School District, p25, idet de vidneudsagn fra John Haught

o "Moreover, it is notable that both Professors Behe and Minnich admitted their personal view is that the designer is God and Professor Minnich testified that he understands many leading advocates of ID to believe the designer to be God.", Kitzmiller v. Dover Area School District , p25 "Desuden er det værd at bemærke, at både Professors Behe og Minnich optaget deres personlige opfattelse er, at designeren er Gud og professor Minnich vidnede, at han forstår mange førende fortalere for ID til at tro, designeren at være Gud." Kitzmiller v. Dover Area School District, p25

o "...although, as one of them [design theorists] confessed to some fellow Christians, referring to an intelligent was merely a æpolitically correct way to refer to God." [[The Creationists , 2006, p380 "... selv om, som en af dem [design teoretikere] tilstod at nogle kristne, der omhandler en intelligent blot var en" politisk korrekte måde at referere til Gud. "[[Den Creationists, 2006, p380

2. ^ National Science Teachers Association, a professional association of 55,000 science teachers and administrators in a 2005 press release: "We stand with the nationæs leading scientific organizations and scientists, including Dr. John Marburger, the presidentæs top science advisor, in stating that intelligent design is not science.?It is simply not fair to present pseudoscience to students in the science classroom." National Science Teachers Association Disappointed About Intelligent Design Comments Made by President Bush National Science Teachers Association Press Release August 3, 2005 ^ National Science Teachers Association, en faglig sammenslutning af 55.000 videnskab lærere og administratorer i et 2005 pressemeddelelse: "Vi står med nationens førende videnskabelige organisationer og forskere, herunder Dr. John Marburger, præsidentens øverste videnskabelige rådgiver, i, at intelligent design er ikke videnskab. ... Det er simpelthen ikke retfærdigt at præsentere pseudoscience til studerende i naturvidenskab klasseværelset. "National Science Teachers Association skuffet over Intelligent Design bemærkninger fra præsident Bush National Science Teachers Association pressemeddelelse august 3, 2005

3. ^ See: 1) List of scientific societies rejecting intelligent design 2) Kitzmiller v. Dover page 83 . ^ Se: 1) Liste over videnskabelige selskaber afvise intelligent design 2) Kitzmiller v. Dover side 83. The Discovery Instituteæs Dissent From Darwin Petition has been signed by about 500 scientists. Discovery Instituteæs uenighed Fra Darwin Andragende er blevet undertegnet af omkring 500 forskere. The AAAS, the largest association of scientists in the US, has 120,000 members, and firmly rejects ID . Den AAAS, den største sammenslutning af forskere i USA, har 120.000 medlemmer, og afviser ID. More than 70,000 Australian scientists and educators condemn teaching of intelligent design in school science classes . List of statements from scientific professional organizations on the status intelligent design and other forms of creationism. Mere end 70.000 australske forskere og undervisere fordømme undervisning i intelligent design i skolen videnskab klasser. Liste over udtalelser fra videnskabelige faglige organisationer om status intelligent design og andre former for creationism.

4. ^ "Intelligent design not science: experts" . The Sydney Morning Herald . ^ "Intelligent design ikke videnskab: eksperter". De Sydney Morning Herald. October 21, 2005 . http://www.smh.com.au/news/national/intelligent-design-not-science-experts/2005/10/20/1129775902661.html . 21. oktober 2005. Http://www.smh.com.au/news/national/intelligent-design-not-science-experts/2005/10/20/1129775902661.html. Retrieved on 2007-05-17 . Hentet på 2007-05-17. ÿ

5. ^ Kevin Padian , " Of Pandas and People Review" in Reviews of Creationist Books ed Liz Rank Hughes, National Center for Science Education , 1992. ^ Kevin Padian, "Of Pandas og Mennesker Review" i Anmeldelser af Creationist Books ed Liz Rank Hughes, National Center for Science Education, 1992. page 37 ISBN 939873524 side 37 ISBN 939873524

6. ^ Michael Ruse , " Of Pandas and People Review" in Reviews of Creationist Books ed Liz Rank Hughes, National Center for Science Education , 1992. ^ Michael Ruse, "Of Pandas og Mennesker Review" i Anmeldelser af Creationist Books ed Liz Rank Hughes, National Center for Science Education, 1992. page 41 ISBN 939873524 side 41 ISBN 939873524

7. ^ Gerald Skoog , " Of Pandas and People Review" in Reviews of Creationist Books ed Liz Rank Hughes, National Center for Science Education , 1992. ^ Gerald Skoog, "Of Pandas og Mennesker Review" i Anmeldelser af Creationist Books ed Liz Rank Hughes, National Center for Science Education, 1992. page 44 ISBN 939873524 side 44 ISBN 939873524

8. ^ Pre-Trial transcript: July 14, Part 2 , Kitzmiller v. Dover Area School District ^ Forundersøgelsesafdeling udskrift: July 14, del 2, Kitzmiller v. Dover Area School District

9. ^ Matzke, Nick (Jan 4, 2009). "God of the Gaps?in your own knowledge. Luskin, Behe, & blood-clotting" . The Pandaæs Thumb (blog) . http://pandasthumb.org/archives/2009/01/god-of-the-gapsin-your-own-knowledge-luskin-behe-blood-clotting.html . ^ Matzke, Nick (Jan 4, 2009). "Gud af hullerne ... i din egen viden. Luskin, Behe, & blod-koagulation". De Pandaæs Thumb (blog). Http://pandasthumb.org/archives/2009 / 01/god-of-the-gapsin-your-own-knowledge-luskin-behe-blood-clotting.html. Retrieved on 2009-01-05 . Hentet på 2009-01-05. ÿ

10. ^ a b John A. Thomas (1990). "NCSE Resource" . The Foundation for Thought and Ethics . National Center for Science Education . http://ncseweb.org/ncser/10/4/foundation-thought-ethics . ^ En b John A. Thomas (1990). "NCSE Resource". Instituttet for tankefrihed og etik. National Center for Science Education. Http://ncseweb.org/ncser/10/4/foundation-thought-ethics. Retrieved on 2007-11-16 . Hentet på 2007-11-16. ÿ

11. ^ Erik Larson, "Darwinian struggle: instead of evolution, a textbook proposes "intelligent designæ." Wall Street Journal , 14 November 1994. ^ Erik Larson, "darwinistisk kamp: i stedet for udvikling, en lærebog foreslår" intelligent design "." Wall Street Journal, 14. november 1994.

12. ^ "About his reasons for writing æPandasæ, Davis told The Wall Street Journal in 1994: æOf course my motives were religious. Thereæs no question about itæ." "By any other name: intelligent design and evolution" . St. ^ "Om sin begrundelse for at skrive æPandasæ, Davis fortalte The Wall Street Journal i 1994:¯ Selvfølgelig mine motiver var religiøse. Der er ingen tvivl om det "." "Som ethvert andet navn: Intelligent design og udvikling". St. Louis Journalism Review . Louis Journalism Review. Dec 1, 2005 . http://www.accessmylibrary.com/premium/0286/0286-15671237.html . Dec 1, 2005. Http://www.accessmylibrary.com/premium/0286/0286-15671237.html. Retrieved on 2008-04-06 . Hentet på 2008-04-06. ÿ

13. ^ a b Barbara Forrest (2006). "NCSE Resource -- My Role in Kitzmiller v Dover " . National Center for Science Education . http://ncseweb.org/rncse/26/1-2/my-role-kitzmiller-v-dover-0 . ^ En b Barbara Forrest (2006). "NCSE Resource - Min rolle i Kitzmiller mod Dover". National Center for Science Education. Http://ncseweb.org/rncse/26/1-2/my-role-kitzmiller- v-Dover-0. Retrieved on 2007-11-14 . Hentet på 2007-11-14. ÿ

14. ^ Darksyde (2006). "Daily Kos: Know Your Creationists: Know Your Allies" . http://www.dailykos.com/story/2006/3/11/8448/52824 . ^ Darksyde (2006). "Daily Kos: Know Your Creationists: Kend dine allierede". Http://www.dailykos.com/story/2006/3/11/8448/52824. Retrieved on 2007-11-16 . Hentet på 2007-11-16. ÿ

15. ^ a b Jonathan Witt (December 20, 2005). "Evolution News & Views: Dover Judge Regurgitates Mythological History of Intelligent Design" . Discovery Institute . http://www.evolutionnews.org/2005/12/post_6.html . ^ En b Jonathan Witt (December 20, 2005). "Evolution News & Views: Dover dommer Regurgitates mytologiske historie Intelligent Design". Discovery Institute. Http://www.evolutionnews.org/2005/12/post_6.html. Retrieved on 2007-11-16 . Hentet på 2007-11-16. ÿ

16. ^ a b c d e "Kitzmiller v. Dover: Day 6, AM: Barbara Forrest (continued)" . http://www.talkorigins.org/faqs/dover/day6am2.html#day6am889 . ^ En b c d e "Kitzmiller v. Dover: Dag 6, AM: Barbara Forrest (fortsat)". Http://www.talkorigins.org/faqs/dover/day6am2.html # day6am889. Retrieved on 2007-11-16 . Hentet på 2007-11-16. ÿ

17. ^ a b c d Nick Matzke (2006). "Evolution Education and the Law - Blog Archive - Missing Link discovered!" . National Center for Science Education . http://www2.ncseweb.org/wp/?p=80 . ^ En b c d Nick Matzke (2006). "Evolution uddannelse og loven - Blog Archive - Missing Link opdaget!". National Center for Science Education. Http://www2.ncseweb.org/wp/?p=80. Retrieved on 2007-11-14 . Hentet på 2007-11-14. ÿ

18. ^ a b Nick Matzke (2006). "NCSE Resource -- 9.0. Matzke (2006): The Story of the Pandas Drafts" . National Center for Science Education . http://www.ncseweb.org/resources/articles/9018_90__matzke_2006_the_story_10_3_2006.asp . ^ En b Nick Matzke (2006). "NCSE Resource - 9.0. Matzke (2006): Historien om den Pandas Drafts". National Center for Science Education. Http://www.ncseweb.org/resources/articles/9018_90__matzke_2006_the_story_10_3_2006 . asp. Retrieved on 2007-11-14 . Hentet på 2007-11-14. ÿ

19. ^ Jon Buell (1987). "NCSE Resource" . Marketing letter from FTE to prospective publishers . National Center for Science Education . http://ncseweb.org/creationism/analysis/marketing-letter-from-fte-buell-1987 . ^ Jon Buell (1987). "NCSE Resource". Marketing brev fra årsværk til potentielle udgivere. National Center for Science Education. Http://ncseweb.org/creationism/analysis/marketing-letter-from-fte-buell-1987. Retrieved on 2007-11-16 . Hentet på 2007-11-16. ÿ

20. ^ a b c d e f g Darwinian Struggle: Instead of Evolution, A Textbook Proposes `Intelligent Designæ --- Who Did the Designing, It Doesnæt Say". Wall Street Journal , 14 November 1994 ^ En b c d e f g darwinistisk Kamp: I stedet for Evolution, A Lærebog foreslår ®Intelligent Design æ--- Hvem Har designe, den ikke siger". Wall Street Journal den 14. november 1994

21. ^ a b c ""Cdesign Proponentsists"ÿ: NCSE" . http://ncseweb.org/creationism/legal/cdesign-proponentsists . ^ En b c "" Cdesign Proponentsists ": NCSE". Http://ncseweb.org/creationism/legal/cdesign-proponentsists. Retrieved on 2008-12-18 . Hentet på 2008-12-18. ÿ

22. ^ "Edwards v. Aguillard: Dean Kenyonæs Affidavit" . http://www.talkorigins.org/faqs/edwards-v-aguillard/kenyon.html . ^ "Edwards v. Aguillard: Dean Kenyonæs affidavit". Http://www.talkorigins.org/faqs/edwards-v-aguillard/kenyon.html. Retrieved on 2007-11-16 . Hentet på 2007-11-16. ÿ

23. ^ Kitzmiller v. Dover Area School District , 04 cv 2688 (December 20, 2005)., pp. ^ Kitzmiller v. Dover Area School District, 04 cv 2688 (December 20, 2005)., S.. 31 ? 33 . 31 - 33.

24. ^ Wesley R. Elsberry (September 24, 2005). "Of Pandas and People: Creation Relabeled - The Pandaæs Thumb" . http://www.pandasthumb.org/archives/2005/09/of_pandas_and_p.html . ^ Wesley R. Elsberry (September 24, 2005). "Of Pandas og Mennesker: Creation Relabeled - Det Pandaæs Thumb". Http://www.pandasthumb.org/archives/2005/09/of_pandas_and_p.html. Retrieved on 2007-11-16 . Hentet på 2007-11-16. ÿ

25. ^ "NOVAÿ: Transcriptsÿ: Judgment Day: Intelligent Design on Trialÿ: PBS" . PBS . ^ "NOVA: Afskrifter: Dom Day: Intelligent Design på Trial: PBS". PBS. November 13, 2007 . http://www.pbs.org/wgbh/nova/transcripts/3416_id.html . 13 november, 2007. Http://www.pbs.org/wgbh/nova/transcripts/3416_id.html. Retrieved on 2007-11-16 . Hentet på 2007-11-16. ÿ

26. ^ "Witness dissects districtæs words." York Daily Record , 13 October 2005 ^ "Witness dissects distrikt ord." York Daily Record, den 13. oktober 2005

27. ^ a b c d e Design of Life , Casey Luskin, Evolution News and Views, Discovery Institute , November 19, 2007 ^ En b c d e Design of Life, Casey Luskin, Evolution News and Views, Discovery Institute, November 19, 2007

28. ^ Design of Life blog website ^ Design of Life blog websted

29. ^ New Design of Life blog promises exciting coverage of intelligent design issues , Denyse OæLeary, Uncommondescent blog , January 3, 2009. ^ New Design of Life blog løfter spændende dækning af intelligent design spørgsmål, Denyse OæLeary, Uncommondescent blog, den 3. januar 2009.

30. ^ Amazon reviews for THE DESIGN OF LIFE , William Dembski , Uncommondescent , December 5, 2007. ^ Amazon vurderinger for udformningen af Life, William Dembski, Uncommondescent, December 5, 2007.

31. ^ Dembskiæs and Wellsæs Shenanigans: Just a Reminder , Mark Perakh , TalkReason website ^ Dembskiæs og Wellsæs Shenanigans: Blot en påmindelse, Mark Perakh, TalkReason website

32. ^ a b Friday Five: William A. Dembski , Devon Williams, Citizenlink , Focus on the Family , December 14, 2007. ^ En b fredag Fem: William A. Dembski, Devon Williams, Citizenlink, Fokus på familien, December 14, 2007.

33. ^ The Design of Life official website ^ Udformningen af Life officielle hjemmeside

34. ^ Resources ^ Ressourcer

35. ^ Book thrown at proponents of Intelligent Design - opinion - 06 October 2005 - New Scientist ^ Book smidt på fortalere for Intelligent Design - udtalelse - 06 oktober 2005 - New Scientist

36. ^ NCSE Resource National Center for Science Education ^ NCSE Resource National Center for Science Education

37. ^ Gross Misrepresentation Kevin Padian. ^ Gross Vildledning Kevin Padian. Bookwatch Reviews: Candid Appraisals of Science Textbooks Volume 2, Number 11, 1989 National Center for Science Education Bookwatch Anmeldelser: ærlige vurderinger for Videnskab Lærebøger bind 2, nummer 11, 1989 National Center for Science Education

38. ^ Gross Misrepresentation NCSE Resource ^ Gross Vildledning NCSE Resource

39. ^ "News - Alabama." USA Today , 9 January 1990 ^ "Nyheder - Alabama." USA Today, den 9. januar 1990

40. ^ "School Board rejects book on creationism." St. ^ "Skolebestyrelsen afviser bog om creationism." St. Petersburg Times , 15 March 1990 Petersburg Times, 15. marts 1990

41. ^ "District debates evolution." Las Vegas Review-Journal , 15 May 1993 ^ "District debatter udvikling." Las Vegas Review-Journal, 15. maj 1993

42. ^ "Justicesæ Reach Extends to Biology Lessons; Ruling on Teaching Creationism Has Quieted Battle as Schools Drop Subject to Avoid Lawsuits." Washington Post , 2 October 1993 ^ "Justicesæ Nå Udvider til Biologisk Lessons; afgørelse om Undervisning Creationism Har Quieted Battle som Skoler Drop Om at Undgå retssager." Washington Post, den 2. oktober 1993

43. ^ "Right stokes new creationist row." Independent On Sunday , London. ^ "Højre Stokes nye creationist række." Independent on Sunday, London. 30 July 1995 30. juli 1995

44. ^ "Evangelism meetings not known to Fla. officials." New Orleans Times-Picayune , 22 January 1995 ^ "Forkynder evangeliet møder ikke vides at Fla. embedsmænd." New Orleans Times-Picayune, den 22. januar 1995

45. ^ "Science book creating dissent Plano considering text that foes criticize as dogma; backers say it balances evolution", Dallas Morning News, 12 January 1995 ^ "Videnskab bog skabe uenighed Plano overvejer tekst, fjender kritisere som dogme; bagmænd sige det saldi udvikling", Dallas Morning News, 12. januar 1995

46. ^ "Trustees kill plan to buy divisive book: Plano biology teachers wonæt receive copies." Dallas Morning News , 8 February 1995 ^ "Trustees dræbe planen at købe splittende bog: Plano biologi lærere ikke vil modtage kopier." Dallas Morning News, den 8. februar 1995

47. ^ "`Religious Rightæ Reversed In Most Targeted School Board Races." Associated Press Political Service , 20 June 1995 ^ "` Religiøse Højre ævendt i mest målrettede skolebestyrelsen Løb. "Associated Press Politisk Service, 20. juni 1995

48. ^ "Dumping on Darwin." Time Magazine , 18 March 1996 ^ "Dumping om Darwin." Time Magazine, 18. marts 1996

49. ^ "Creationism creates dilemma in Chesapeake." Virginian-Pilot and Ledger-Star , Norfolk, VA, 22 April 1997 ^ "Creationism skaber dilemma i Chesapeake." Virginian-Pilot og hovedbogen-Star, Norfolk, VA, den 22. april 1997

50. ^ "Use of creationist text approved in Burlington." ^ "Brug af creationist udkast i Burlington." Associated Press Newswires, 14 June 1999 Associated Press Newswires, den 14. juni 1999

51. ^ "Teachers tiptoe around evolution." Cincinnati Enquirer , 13 December 1999 ^ "Lærere gå på tå omkring udvikling." Cincinnati forespørgerens, den 13. december 1999

52. ^ "Group abandons æcreationæ textbook ? Federal ruling on æintelligent designæ changes minds of science teachers. Charleston Gazette , 4 April 2000 ^ "Gruppen opgiver æskabelseæ lærebog - Forbundsrepublikken dom om æintelligent designæ ændringer sind videnskab lærere. Charleston Gazette, den 4. april 2000

53. ^ "School board wonæt buy anti-evolution textbook." Charleston Gazette , 16 June 2000 ^ "Skolebestyrelsen vil ikke købe anti-udviklingen lærebog." Charleston Gazette den 16. juni 2000

54. ^ " Of Behe and mammary glands ." York Daily Record , 20 October 2005 ^ "Af Behe og brystkirtler." York Daily Record, den 20. oktober 2005

55. ^ Former school board member `misspokeæ in advocating creationism ^ Tidligere skolebestyrelsen medlem ®misspoke æsom fortaler creationism

56. ^ deposition (pp 57-58) ^ Deposition (pp 57-58)

57. ^ O:\Jones\Neiburg\Dover Area School District\Motion to Intervene.wpd ^ O: \ Jones \ Neiburg \ Dover Area School District \ Motion til Intervene.wpd

58. ^ a b Pre-Trial transcript: July 14, Part 2 , Kitzmiller v. Dover Area School District ^ En b forundersøgelsesafdeling udskrift: July 14, del 2, Kitzmiller v. Dover Area School District

59. ^ Ruling - context, pg. ^ Dom - sammenhæng, pg. 32 Kitzmiller v. Dover Area School District . 32 Kitzmiller v. Dover Area School District.

60. ^ Banned Book of the Year: Of Pandas and People ^ Bandlyst Book of the Year: Af Pandas og Folkerepublikken

61. ^ The "banning" of Pandas?A final (I hope) update ^ Den "forbud" i Pandas-A endelig (håber jeg) update

[ edit ] External links [Redig”šr] Eksterne links

[ edit ] Intelligent design advocates [Edit] Intelligent design fortalere

* A Report on the ASA Conference Debate on Pandas and People Textbook by Paul Nelson, Access Research Network . En rapport om ASA konference Debat om Pandas og Mennesker Lærebog af Paul Nelson, Access Research Network.

[ edit ] Intelligent design critics [Edit] Intelligent design kritikere

* The Elusive Scientific Basis of Intelligent Design Theory , by George W. Gilchrist, National Center for Science Education Den undvigende videnskabelige grundlag for Intelligent Design Theory, som George W. Gilchrist, National Center for Science Education

* Of Pandas and People: Resources from the National Center for Science Education Af Pandas og Mennesker: Ressourcer fra National Center for Science Education

* Production of "Design of Life" from the National Center for Science Education Produktion af "Design of Life" fra National Center for Science Education

* The Foundation for Thought and Ethics NCSE Reports , 10(4) (July-August 1990), pp. Instituttet for tankefrihed og etik NCSE Reports, 10 (4) (juli-august 1990), s.. 18?19. 18-19.

* Of Pandas and People : A Brief Critique by Kenneth R. Miller Af Pandas og Mennesker: A Brief Critique af Kenneth R. Miller

* A Readeræs Guide to Of Pandas and People by Richard P. Aulie, National Association of Biology Teachers. A Readeræs Guide to Af Pandas og Folk af Richard P. Aulie, National Association of Biology Teachers.

* 1995 annual meeting of the American Scientific Affiliation 1.995 årlige møde i American Scientific Affiliation

* The Pandaæs Thumb , an article which explains the significance of panda evolution in the debate. Den Pandaæs Thumb, en artikel, der forklarer betydningen af panda udviklingen i debatten.

* Fundamentalists Launch Bogus "Supplemental Text" by William J. Bennetta, The Textbook League Fundamentalister Launch falske "Supplerende tekst" af William J. Bennetta, The Lærebog League

* A video of Ken Milleræs lecture on Intelligent Design En video af Ken Miller forelæsning om Intelligent Design

[ edit ] Media [Redig”šr] Media

* Textbook publisher wants to join lawsuit: Says company is not a religious organization The York Dispatch , York (PA), July 15, 2005 Lærebog udgiver ønsker at blive optaget retssag: Says selskab er ikke en religiøs organisation Den York Ekspeditionscentre, York (PA), July 15, 2005

* PBS/NOVA website for the documentary "Judgement Day:Intelligent Design On Trial" Documentary on Kitzmiller v. Dover Area School District . PBS / NOVA website for dokumentarfilm "Dom Day: Intelligent Design On Trial" dokumentarfilm om Kitzmiller v. Dover Area School District.

Retrieved from " http://en.wikipedia.org/wiki/Of_Pandas_and_People " Hentet fra "http://en.wikipedia.org/wiki/Of_Pandas_and_People"

Categories : 1989 books | Intelligent design books Kategorier: 1989 bøger | Intelligent design bøger

 

070410 

Opdateret 22/08/2011