Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Expelled, film af Ben Stein

   
Billedet virker som link til filmen

Film til forsvar for ID og et angreb på det etablerede videnskabelige samfund for at undertrykke den akademiske frihed ved at udelukke IDister fra det gode selskab. Den kommer ret bredt rundt.

Referat

 

Filmen er bygget op over en række samtaler mellem hovedpersonen Ben Stein og diverse personer med relation til ID.

 

Filmen er ikke formelt delt op i afsnit, men for overblikkets skyld har jeg delt den i fire dele

 

Første del: De udelukkede forskere

 

Der skabes en tydelig analogi mellem modstandere af ID og kommunisme, der jo i USA næsten er værre end djævelen selv; samt gammeldags kadaverdisciplin.

 

1. Eksempel

Dr. Richard von Sternberg

Ansat ved Smithonian Museum for Natural History

Hans egen udlægning er, at han blev fyret fordi han gav Stephen C. Meyer mulighed for at få trykt sine synspunkter i et tidsskrift Sternberg redigerede.

 

2. Eksempel

Dr. Caroline Crocker

Ansat ved George Mason University

Blev fyret for blot at have nævnt ID i sin undervisning. Derefter var hun ude af stand til at finde job som forsker/underviser.

 

3. Eksempel

Dr. Michael Egnor

Professor i neurokirurgi ved State University of New York

Blev fyret for at skrive et essay til gymnasieelever, hvor han skrev at evolutionsteori, efter hans mening, ikke var en nødvendig del af medicinstudiet.

 

4. Eksempel

Robert J. Marks II

Ansat som Professor i ingeniørvidenskab ved Baylor University

Han fik frataget sine fondsmidler og lukket sin hjemmeside efter at have talt for ID.

 

5. Eksempel

Dr. Guillermo Gonzalez

Adjunkt, Astronom ved Iowa State University

Blev nægtet fast ansættelse for at skrive at universet er intelligent designet til at huse liv.

Advarer andre om at det at tale om ID kan være til fare for folks karriere.

 

Det oplyses at flere andre havde lignende oplevelser, men ville ikke stå frem af angst for at det skulle ødelægge deres karriere.

          I første omgang er der ingen kommentarer om hvad de pågældende universiteter siger omsagerne.

 

Anden del: Discovery Institute

 

The Discovery Institute udpeges som hovedskurken af forskellige videnskabsfolk.

Det viser sig at være en ganske lille samling mennesker i nogle få kontorer.

Ben Stein besøger nogle af medlemmerne, heriblandt nogle af ikonerne:

 

Paul Nelson, Biola University, Los Angeles, fortæller om forskellen mellem ID og kreationisme.

William Dembski behøver ingen nærmere præsentation.

Han taler meget nedladende om Darwin. Gør opmærksom på at alle gode naturvidenskabelige teorier kan forbedres.

Stephen C. Meyer behøver heller ingen nærmere præsentation. Han siger heller ikke rigtigt andet end at man altid skal være skeptisk.

Jonathan Wells behøver heller ingen nærmere præsentation. Hans bidrag er at bemærke at fakta ikke passer til evolutionsteorien.

David Berlinski, Ph.d. i filosofi ved Princeton University. Han lægger ud med at beskrive evolutionsteorien som et rum fuld af røg, hvor ingenting er klart og tydeligt. Ingen præcise definitioner, ingenting man kan regne på. For at understrege hvad han mener ’”¦ vi ved ikke engang hvad en art er ”¦’

 

Tredje del: Livet oprindelse

 

Næste del af filmen handler om vores manglende viden om hvordan livet begyndte.

Michael Ruse giver en meget upræcis fremstilling af en meget løs idé om hvordan livet kunne være begyndt.

Walter Bradley fortæller at der nok skal være mindst 250 proteiner for at en levende celle kan fungere. Hvilket herefter ganske rigtigt beskrives som så usandsynligt, at det umuligt kan være sket tilfældigt.

          For at komme sagen nærmere må man undersøge alle mulige løsninger, inklusive intelligent indgriben.

          Uanset hvad der er forklaringen, er alle enige om, at livet startede med en enkelt celle. Og en celle er så kompleks at den umuligt kan være opstået ved et tilfælde.

          Dette illustreres ved en stærkt forsimplet forklaring på hvordan informationen i DNA oversættes til protein.

          En lille animationsfilm illustrerer kompleksiteten af en levende celle.

 

Så skifter fokus til spørgsmålet om information og hvordan information ophober sig. Sam om hvor informationen kommer fra?

Maciej Giertych fortæller at selektion i sig selv reducerer mængden af information. Spurgt om hvorfra den nye genetiske information så kommer fra, siger han at det er det store spørgsmål.

 

Fjerde del: Hvorfor er det så kontroversielt?

 

Tilhængerne af ID kan ikke se, hvorfor man ikke må bruge alle tænkelige tilgange til spørgsmålene - inklusive ID.

Modstanderne af ID siger, at man ikke må konfrontere konsensus.

Vejen til accept af en ny idé fremstilles således:

 

1. Først skal idéen accepteres af Den akademiske verden (Academia)

For at komme nogle vegne skal man accepteres af det veletablere videnskabelige samfund, Det kan slet ikke lade sig gøre at få kontroversielle idéer igennem der.

          Helt præcist siger journalist Larry Witham: ’”¦ du må ikke stille spørgsmål ved paradigmet.’

 

2. Derefter skal idéen accepteres af diverse organisationer, der fungerer som vagthunde.

Euginie Scott henviser til NCSE’s arbejde for at holde kreationisme ude af undervisningen. Dette modsiges tilsyneladende af interview med bl.a. Dawkins.

 

3.  Derefter skal man skaffe sig adgang til medierne

En af fortalerne (unavngivet) siger at IDister behandles som outsidere af medierne. Det er ikke en lige debat. Journalister presses til ikke at støtte ID.

Case-story:

Pamela Winnick, jounalist. Hun siger at man er færdig hvis man så meget som skriver om ID uden at tage klar stilling imod. Der er ingen ting om hvad der egentlig skete med hende.

 

4. Hvis alt andet glipper, går man til retssystemet

Maciej Giertych henviser til politisk korrekthed i USA som forklaring på modstanden imod undervisning i ID.

          Så gøres der meget ud af at Dawkins afviser religion fordi han er videnskabsmand.

          Dr. Will Provine Professor i biologiens historie ved Cornell Universitetet, høres sige at mangel på etiske grundlag og manglende tro på den frie vilje er naturlig følge af at have et evolutionsteoretisk perspektiv. Dette understøttes af andre forskere.

 

Nazismen fremstilles som en naturlig konsekvens af darwinisme. Det siges at darwinisme er en nødvendig men ikke tilstrækkelig forudsætning for nazisme. Derefter gøres der en del ud af at vise at nazismens rædsler skyldtes darwinismen. Kulminerende i udtalelsen ’Ondskab kan nogle gange forsvares rationelt som videnskab’

 

De institutioner som de ’udelukkede’ blev fyret fra for lov at kommentere.

 

Filmen slutter med Reagans ’Mr. Gorbatjov - tale’

 

Kortfattet kritik

 

Filmen er grundlæggende manipulatorisk. Der forsøger på ingen måde at fremstille alle synspunkter ligeværdigt, eller at dokumenter sine påstande.

 

1. del

De fem eksempler i starten: Modparten kommer kun meget kort til orde til sidst i filmen, så vi ved ikke ret meget om detaljerne i historierne.

Richard von Sternberg: intet reelt forsøg på at få en kommentar.

Caroline  Crocker: hendes kontrakt blev ikke fornyet af andre årsager (hun blev åbenbart ikke fyret)

Michael Egnor; der vises et brev hvor dr. Egnor kaldes til møde angående hans hjemmeside der omtaler ID. (Kunne det tænkes at han fik at vide at det var i uoverensstemmelse med universitetets officielle synspunkter?)

I tilfældet Guillermo Gonzalez ’indrømmer’ de relevante personer at de ikke ønskede at deres universitet blev forbundet med ID, og at det havde indflydelse på Gonzalez’s manglende faste ansættelse (der er noget i Nature om Gonzalez - find det frem).

 

2. del

Dembski efterlyser forbedringer af teorien, men nævner ikke at evolutionsteori er forbedret flere gange siden Darwins tid.

Berlinksi siger, at vi ikke engang ved hvad en art er, men nævner ikke, at det netop er hvad man skal forvente ifølge evolutionsteorien.

 

3. del

At påstå at alle er enlige om at livet startede med en enkelt celle er ganske enkelt løgn. Forfatteren til filmen kan umuligt være uvidende om idéer som RNA-verdenen og lignende.

Hvorfor nævnes det ikke at man udmærket ved hvordan ny DNA-information opstår.

 

4. del

Filmen er lavet efter Dover. Hvorfor nævnes det ikke at det at inkludere en overnaturlig magt som forklaring, vil være i modstrid med al god videnskabelig arbejdsmetode og gøre at man må inkludere alle tænkelige idéer i videnskab (jf. Behe og astrologien)

          Hvad er det egentlig for et paradigme Witham taler om. Hvis det er paradigmet ’kun naturlige årsager’ har han ret og af rigtigt gode grunde.

          Hvorfor bruges et klip hvor Eugenie Scott taler om Kreationisme hvis hele grundlaget for filmen er, at ID ikke er kreationisme?

          Forfatteren stiller stort spørgsmålstegn ved, om Eugenie Scott har ret i at mange religiøse bevægelser har det fint med evolution. Men de forsøger ikke at finde nogen af dem, og påstår heller ikke at have forsøgt.

 

Fremstillingen af hvordan en ny idé bliver accepteret er en parodi - ingen tale om Peer Review papers, ingen tale om konferenceindlæg eller andre af de kanaler som nye idéer formidles igennem. Det eneste sted det kortvarigt nævnes er under et interview hvor Scott udspørges af en journalist.

          Det er så vidt vides aldrig sket at en videnskabelig idé er blevet afgjort i retten.

          Tilfældet med ID drejede sig faktisk om hvorvidt der kunne undervises i ID. Det var ikke formålet med retssagen at afgøre IDs videnskabelige status. At det var et nødvendigt spørgsmål skyldes den måde den amerikanske lovgivning er skruet sammen. Fremstillingen er direkte løgnagtig. Den ’Politiske korrekthed’ der henvises til er såmænd intet mindre end forfatningen.

          I omtalen af Dawkins og hans videnskabssyn glemmes det fuldstændig at Scott talte om religiøse grupper som allierede i kampen imod ID.

          Det ville vel have været på sin plads at have interviewet fx Ken Miller som repræsentant for en overbevist kristen, der samtidig er overbevist om evolutionsteorien.

          En af forskerne, der taler imod religionens store indflydelse i samfundet, illustreres af en klokke der bliver trukket ud af et klokketårn og smadres imod jorden - til trods for at han overhovedet ikke taler om at forbyde eller bekæmpe religion.

          Fremstillingen af nazismen som afhængig af darwinisme overser fuldstændig det faktum at USA i 50’erne og 60’erne var et af de mest religiøse og samtidig et af de mest racistiske samfund i verden. Og at de to ting meget ofte fulgtes ad.

          At en teori kan misbruges, er ikke et argument i en videnskabelig diskussion.

          Man kunne dreje citatet: Ondskab kan nogle gange forsvares rationelt med religion.

   Hvis filmen ærligt ville undersøge den påstand ville Danmark være at godt modeksempel. Det store flertal er overbevist om evolutionen og det store flertal går ind for lige behandling af mennesker.

 

Det eneste sted hvor en tilhænger af evolutionsbiologien får lov at udtale sig i nogen detaljer, er Michael Ruse, der bliver bedt om at forklare hvordan livet begyndte - Det man ved allermindst om overhovedet.

 

Det er pudsigt at filmen starter med at erklære at ID ikke er religion; og slutter med (næsten) at erklære at hvis videnskaben udelukker religion går samfundet under.

 

Og så er Stein et skrydehoved. Han fremstiller sig selv som den forreste frihedskæmper i en kamp imod undertrykkelse af akademisk frihed.

 

150809