Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Horisontal overførsel af gener

På den engelske Wikipedia er der en grundig indføring i dette emne. Her skal det blot kort berøres.

Det faktum at gener kan overføres horisontalt - altså mellem arter der lever samtidigt - gør evolutionen langt mere indviklet, end man tidligere troede.

Ofte bliver DNA-sekvenser brugt til at studere slægtskabet mellem levende organismer (fylogeni), ud fra den antagelse at jo nærmere beslægtet organismerne er, jo større lighed er der mellem DNA-sekvenserne af et bestemt gen. DNA har den fordel fremfor morfologiske træk, at man kan få nogle meget præcise tal for forskellen mellem organismerne, hvilken kan være vanskeligt, når det drejer sig om morfologiske undersøgelse.
      Idéen om at slægtskabet afspejles af forskelle i DNA-sekvenser holder også stik (som regel) men mange studier har vist, at man nogle gange får ret forskellige resultater, alt efter hvilket gen man benytter. Specielt hvis man studerer slægtskab mellem bakterier eller encellede eukaryoter, men også slægtskabet mellem meget fjernt beslægtede dyre- og plantegrupper kan være sløret.
      Når det drejer sig om dyr er den væsentligste grund sikkert at ophobningen af mutationer i forskellige linjer og forskellige gener har varieret. Dette har også stor betydning hos planter, men her kompliceres sagen yderligere på grund af hybridisering mellem arter. I de senenste år er det dog blevet klart, at en sjælden gnag imellem sker horizontal gen-overførsel i det mindste imellem planters mitokondrier (se en oversigt her og en original artikel her).
      Når det drejer sig om encellede organismer, bakterier, arkebakterier og encellede eukaryoter, vides en af årsagerne nu at være, at DNA kan overføres horisontalt.

Mellem encellede organismer foregår horisontal overførsel af gener direkte fra en celle til en anden. Det har gjort studiet af slægtskabet mellem disse arter meget indviklet. 
      Mellem forskellige arter af dyr eller planter kan der ikke ske direkte overførsel af DNA. Men visse virus, der kan inficere to forskellige arter, kan overføre DNA fra en art til en anden. Det sker langt sjældnere end hos bakterier, men kan måske være forklaringen på at fortolkningen af slægtskab bygget på DNA sekvenser somme tider er mere kompliceret, end man skulle forvente. Derudover kan der ske hybridisering mellem nærtbeslægtede arter (især hos planter), og dette kan være med til at gøre billedet af slægtskabet mere tåget.
      Specielt hos planter er artshybrider med kromosomfordobling (allopolyploidi) en medvirkende faktor i evolutionen, der også komplicerer billedet af slægtskabet mellem arterne.

På baggrund af sådanne resultater har nogle IDister rejst tvivl om at evolutionen har fundet sted (Se fx her). Det er der imidlertid ikke belæg for. Som antydet ovenfor er der indtil nu fundet håndgribelige forklaringer på resultaterne. Men det er klart at begrebet 'slægtskab' får en noget mere kompliceret betydning, når man tager horisontal overførsel af DNA i betragtning.
      Som så ofte før, viser virkeligheden sig at være mere kompliceret end først antaget. Darwins idé om 'Livets træ' der er illustreret i 'Arternes oprindelse' har vist sig at være en stærkt forsimplet udgave af virkeligheden. Ikke desto mindre har det været, og er stadig, et meget værdifuldt grundlag for studiet af levende organismer. Man skal blot huske de begrænsninger der er.