Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Daniel C. Dennett

Professor i filosofi ved TUFT Universitet.
Se her for den engelske Wikipedias omtale af Dennet.

Forfatter til adskillige bøger; mest relevant o denne sammenhæng er 'Darwins Dangerous Idea'

Dennett har bl.a. beskæfiget sig med videnskabsfilosofi. Se fx. dette foredrag om Evolution, Kultur og Sandhed.

 

                                  

Her er en diskussion mellem Dennet og teologen John Haught og evolutionsbiologen David Sloan Wilson.
Blandt andet giver Wilson en meget præcis definition på selektion og hvad det har med opfattelsen af religion.
Tilsvarende afviser Dennet at religion har monopol på etik.

190809