Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


David Berlinski

Jeg kan ikke lade være med at starte med en lille personlig betragtning, selvom den nok kan synes irrelevant: Berlinski er en overlegen skiderik.

                                     

David Berlinski er ikke i strikt forstand fortaler for ID. Han er erklæret ikke-religiøs, og er en skarp kritiker af evolutionsteorien. Hans hovedtese er, at der ikke er tilstrækkelig evidens for evolutionen i fossilerne. Om han er decideret ateist er lidt uklart, ligesom det er fuldstændig uklart hvilken mekanisme han forestiller ti forklaring af livet som vi ser det. Han fastholder sin ret til ikke blot ikke at udtale sig om det, men til simpelthen at benægte, at det er et relevent spørgsmål. 
   Det er selvfølgelig et lovligt standpunkt. Men det er uærligt at kræve af sine modstandere, at de skal redegøre for alle tænkelige detajler, man overhovedet kan forestille sig der kan redegøres for indenfor evolutionsteorien - men selv ikke mener, at han skal redegøre for noget som helst.

Hans væsentligste bidrag til debatten har været at gentage til ulidelighed, at der ingen overgangsformer findes i fossilerne. For at fastholde dette absurde standpunkt, må man kræve at en overgangsform er det umiddelbart næste lille bitte skridt i den morologiske forandring, der er sket indenfor en en given linje. Det er selv sagt fuldstændig urimeligt at forlange, at man skal finde alle disse, da alle anerkender, at langt de fleste tidligere eksisterende dyre og plantearter, er uddøde uden at efterlade sig spor.
   Endvidere beskriver han selektion med ordene: 'Det der overlever, overlever' hvilket kan forsvares som en konsekvens af 'Survival of the fittest' fordi det at være 'fit' vanskeligt kan beskrives præcist på anden måde end evnen til at overleve. Men det kan ikke forsvares som en konsekvens af 'Adaptive Differential Reproduction’ som er den beskrivelse, de fleste evolutionsbiologer foretrækker.

Derfor er hans væsentligste bidrag til debatten faktisk misinformation.

Alligevel kan man betragte det som befriende, at der er nogen der fastholder retten til at betvivle stort set alting.

 

 150809