Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Evolution, Fitness

Begrebet 'Fitness' er centralt i evolutionsteori. Det betyder kort fortalt 'graden af tilpasning'. Det stammer sandsynligvis fra Herbert Spencers udtryk 'Survival of the fittest' (Nej - det er ikke en fejl - det var faktisk ikke Darwin, der fandt på det).

Begrebet er nærmere forklaret i den engelske Wikipedia. Den danske har desværre ikke rigtigt noget.

Et vigtigt begreb i evolutionsteori er også 'fitness-landskab' (Sewal Wright: 1932). Man skal forestille sig et mange-dimensionelt landskab, hvor længde- og bredde-dimensionerne er alle de forskellige genotyper (både mulige og hypotetiske). Højde-dimentionen svarer til den pågældende genotypes fitness.

Et problem med denne beskrivelse er imidlertid, at en art jo ikke er lig med en enkelt organisme. Der er typisk tusinder, eller måske millioner af genetisk forskellige organismer i en population og en art kan være delt i adskillige populationer. I fitness-landskabet kan dette illustreres ved at populationen ikke befinder sig i et enkelt punkt i fitnesslandskabet, men som en sværm af punkter. Denne beskrivelse er nærmere forklaret i Dennet (1995).
   Styrken ved at beskrive en population (eller måske endda en hel art) som en sværm af punkter i et fitness-landskab er, at det så bliver lettere at forstå, hvorfor arterne ikke hele tiden går i stå i deres udvikling. Der er masser af bakketoppe i en arts fitness-landskab, men kun et fåtal af individer står på en skråning, der fører op til en af de højeste toppe. Langt de fleste står på skråninger der fører op til toppe, der er langt lavere end den højeste. Men det betyder ikke så meget for artens udvikling, da der vil være nogle der kan nå de højeste toppe. Når man så medtager betydningen af mutationer, der giver nye egenskaber (forøger de tilgængelige dele af fitness-landskabet), kønnet formering, der flytter individerne rundt fra generation til generation, samt miljømæssige forandringer, der kan ændre på landskabet, så nye toppe opstår og gamle forsvinder (fordi de egenskaber der før var fitte - ikke er så fitte mere); så kan man se at fitness-landskabet er en dynamisk størrelse, med uanede muligheder for tilpasning.

Kilder:

Wright, Sewal 1932: The role of mutation, Inbreeding, crossbreeding and selection in evolution; Proceedings of the XI international congress of genetics, vol 1 p 356-366 (Jeg har ikke læst den men det skulle angiveligt være her begrebet Fitness-landskb introduceres)
Dennet, Daniel 1995: Darwins dangerous idea. p 190 ff (den er jeg i gang med at læse, der kommer en omtale senere)

 

 

 

 

 

010210