Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Peder A. Tyvand

Professor i fysik ved det norske Universitet for miljø- og biovidenskab - har skrevet adskillige videnskabelige artikler, specielt om vandstrømning.

Forfatter til 'Darwin 200 år - En Festbremse
Jeg har indledt en korrespondance med Tyvand om bogen. Vi får se om der kommer noget konstruktivt ud af det.

Tyvand har optrådt mere eller mindre offentligt ved adskillige lejligheder:
Her er et link til en række TV-udsendelser hvor han diskuterer med biologen Dag Olav Hessen.
Han talte på 'European Creationist Congress' i 2003 over emnet: 'Energi, entropi og evolution'.
Han talte ved den 'Nordiske skabelseskonference' i september 2009 over emnerne: 'Den darwinistiske overtro, at livet blev til af sig selv' og 'Hvordan er debatten om skabelsen - Hvad er fakta, hvad er tro og hvad er forvrængninger'.
Han talte ved et møde arrangeret af det norske Origo i 2005 om Richard Dawkins. Her er en mildt sagt kritisk omtale af foredraget.
Han deltog i en debat om undervisning i evolution i Norge i 2006.
Han skal tale ved Dansk Bibel-instituts 'Skabelseskonference' med titlen 'Arternes oprindelse og bevarelse' over emnet 'Skabelse eller evolution' i november 2009.
Her er et interview med Tyvand om hans bog på websiden 'Ugebrevet Søndag morgen'. Her fremgår det bl.a. at han er "voldsomt uenig i [kreationisternes] strategi" - men som det fremgår her, er det åbenbart også det eneste, han er uening med kreationister i.
Her er et andet interview - dennegang på norsk.
Her er en artikel fra 'Darwin2009' en side oprettet af Skabelse.dk : 'Darwins Bingobrett'.
Han har hårde ord om sine universitetskolleger. Her langer han ud imod dem med beskyldninger om fejhed og sammenspidsthed. De vil ifølge Tyvand hellere tie stille og være enige end søge sandheden.

Tyvand er en ivrig skribent i tidsskriftet 'Origo': I denne artikel i den norske udgave af Origo fremgår det fx tydeligt, at Tyvand har stor sympati for gammel-jord kreationismen. Atlså det synspunkt at jorden blev skabt på 6 dage á 24 timer for mindre end 10.000 år siden.
Og ikke nok med det. Her og her gør han faktisk op med hele tanken om, at man overhovedet kan lave naturvidenskab. Det virker absurd i betragtning af, at han har udgivet en stor mængde naturvidenskabelige artikler.

Her er en artikel Tyvand har skrevet om forløbet af årerne i blade. Han prøver at få det til at se ud som om, der ingen mulig evolutionær forklaring kan være, mens ID forklarer det fint. Det bygger på kritikken af én eneste type evolutionær forklaring, nemlig at forløbet af årerne skulle være resultat af selvorganiserende processer. Jeg har ikke undersøgt, om der findes andre forsøg på at forklare åreforløbet i blade; men det skulle undre mig, om Tyvand har ret. Det forekommer indlysende, at forløbet af årer er under genetisk kontrol og derfor underlagt evolution.
Tyvand præsenterer en masse matematik. Konklusionen er at de faktiske åreforløb, man finder i eksisterende blade, opfylder kravene til effektiv og energi-økonomisk vandtransport. Det er der sikkert ingen grund til at bestride - vandstrømning er jo hans speciale. Men hvorfor det i sig selv skulle være i modstrid med evolutionsteorien er ikke klart. Det bliver kun stillet op imod teorier om selvorganisering.
Ud over en selvreference er har jeg kun fundet én reference til artiklen. Og her bliver den omtalt som ufuldstændig.

Her er en anden artikel om samme emne, knapt så teknisk og derfor lettere tilgængelig, men med samme grundlæggende indhold.

Se iøvrigt omtalen af Peter Øhrstrøm, hvor der er en lille omtale af Tyvands meriter som forsker af bladårer.

 

 

131009