Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Evolution, Virus

 

 

Virus understøtter evolutionsteorien

 

For nylig viste en undersøgelse af sekvenser af virus-gener at såkaldte Bornavirus gentagne gange er blevet kopieret ind på pattedyrenes kromosomer (Nature 463: 39 og 84-88).

Hidtil har de eneste virus, der er blevet fundet indkopieret i dyrs DNA, være såkaldte retrovirus (bl.a. HIV). Men nu er en anden type virus, såkaldte Bornavirus, også blevet fundet. Adskillige sekvenser med stor lighed med Bornavirus-gener er blevet fundet i forskellige pattedyr, inklusive mennesker.

Hvis man tager udgangspunkt i evolutionsteorien kan man groft taget forvente følgende muligheder:

 

1: Bornavirus blev indkopieret i et pattedyrs DNA for mange millioner år siden.

2: Bornavirus blev indkopieret i et pattedyrs DNA for forholdsvis nylig.

 

1: I det første tilfælde skal man forvente at se Borna-lignende sekvenser i en gruppe af mere eller mindre nærtbeslægtede arter. Til gengæld skal man forvente at disse sekvenser er noget forskellige fra de Bornavirus der eksisterer i dag. Dels fordi Bornavirus i mellemtiden har forandret sig, dels fordi de sekvenser, der er indkopieret i dyrenes DNA, har forandret sig.

2: I det andet tilfælde skal man forvente at det kun er en enkelt art, eller nogle få meget nært beslægtede arter, der bærer sekvenserne, samt at disse sekvenser ligner nuværende Bornavirus meget.

Dette er præcis, hvad artiklen i Nature viser.

I mennesker, chimpanser, gorillaer og orangutanger finder man fire grupper af Borna-lignende sekvenser, som hver i sær er ret forskellige fra de Bornavirus der eksisterer i dag. Det viser at nogle af menneskets og menneskeabernes fjerne fælles forfædre blev inficeret med Bornavirus mindst fire gange.

Som eksempel på mulighed nr. 2 viser undersøgelsen at en egernart: Det amerikanske tretten-stribede jordegern (Spermophilus tridecemlineatus) bærer en gruppe sekvenser, der kun findes i denne ene art, og som ligner de Bornavirus, der eksisterer i dag, meget mere end de, der er fundet i mennesket og dets slægtninge.

 

Tilsammen er disse resultater i fin overensstemmelse med evolutionsteoriens forventninger. Hvad siger IDister til det? Sikkert ingenting - det er jo som bekendt umuligt at finde noget der kan være i modstrid med ID - designeren kan jo finde på hvad som helst.

 

 

Nye egenskaber i Lambda-virus (Science vol. 335 s. 428-432)

Et forskerhold ved Michigan State University har efterprøvet hvilke omstændigheder der skal til for at virus udvikler nye egenskaber.

I det pågældende tilfælde var virusen Lambda-virus, der inficerer E. coli-bakterier.

Dette sker normalt via en receptor på E. colis overflade: LamB, men bakteriestammer, der kun udtrykker lamB meget dårligt, er næsten immune overfor denne virus. Under sådanne omstændigehder viste de sig at virus gentagen gange undergik nogle af de samme fire mutaitoner, der gjorde den i stand til at inficere via en anden receptor, OmpF.

 

 

 

160110

 

Opdateret 28/01/2012