Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Evolution: Fugle Krokodiller og Dinosaurer

 

Da disse tre grupper er hinandens nærmeste slægtninge (de danner en monofyletisk gruppe) vil de blive behandlet under ét.

Dinosaurer-protein er sekventeret
Fossiler af Dinosaurer er indimellem meget velbevarede. alligevel kom det som en overraskelse at da det lykkedes en gruppe forskere at sekventere protein (collagen) fra en dinosaur-knogle.
En fylogenetisk analyse bekræfter teorien om at fugle er dinosaurernes nærmeste nulevende slægtninge.
Her er en omtale af projektet og dets umiddelbare konklusioner.
Her er en kritisk kreationist-artikel om emnet. Den omtaler en kritik af resultaterne, men ikke forskernes svar på kritikken. Selvfølgelig mener kreationisterne at det er at argument imod evolutionsteorien at biologisk materialer fra dinosaurer overhovedet eksisterer. Et argument ingen andre er fremkommet med. 

Fugles kranium er ung udgave af dinosaureres
En undersøgelse offentliggjort i Nature (vol. 487 s. 223 - abstract og illustrationer her) viser at nogle af strukturerne i fuglenes kranier bedst kan forklares ved at de er juvinile udgaver af dinosaurer-kranier.
Dvs. at kraniets udvikling standses på et tidligt tidspunkt i individets liv,
mens resten af kroppen fortsætter med at ændre udseende
Endnu et stærkt argument for at fugle er udviklet fra dinosaurer

Der er netop dukket en pudsig undersøgelse op. I Science er der en historie om et forskerhold, der har undersøgt hvordan krokodiller ånder. Heldigvis er historien tilgængelig på internettet, uden særligt paswords.
      Pattedyr ånder ved at luften suges ind i lungerne, fordeles ud i aveolerne (de mindste strukturer i lungerne, hvor iltoptagelsen foregår), og så bliver blæst samme vej ud ved udånding.
Fugle ånder anderledes. her løber luften hen over aveolerne, og ud i de såkaldte lungesække, inden den igen udåndes (dette er meget kort forklaret - se her for en nærmere forklaring). dette giver en mere effektiv iltoptagelse, da der hele tiden løber frisk iltholdig luft henover aveolerne.
Nu har det vist sig at krokodiller, der anses for at være fuglenes nærmeste nulevende slægtninge ånder på samme måde. Fra et evolutionssynspunkt er dette jo egentlig ikke overraskende. Det mest overraskende ved historien er sådan set, at ingen tilsyneladende har overvejet spørgsmålet tidligere. Man er ligesom bare gået ud fra at det var fuglenes åndingssystem, der var specielt, på grund af deres meget store iltbehov.

Disse resultater tyder på, at dinosaurerne også åndede på denne måde, og det kan måske være en del af forklaringen på deres mange millioner år lange succes. Dette spørgsmål må man dog nok stille sig til tåls med ikke at kunne besvare.

Det skal blive spændende at se, om yderligere undersøgelser kan afsløre hvordan andre grupper af land-hvirveldyr (firben, slanger, skildpadder og padder) ånder.

Her er en anden historie. Den handler om at man nu kan undersøge fjerenes farve hos fortidens fugle og dinosaurer. Det undersøgte fossil var helt sikkert en dinosaur med fjer og bekræfter altså at fuglene er udviklet fra dinosaurer.

Her er en undersøgelse af fugles og dinosaurers kranier.
Det viser sig at fugles kranier kan opfattes som juvinili udgaver af dinosaurer-kranier. Altså at de morfologiske forandringer der sker efterhånden som individet vokser, standser på et tidligt tidspunkt hos fuglene sammenlignet med deres dinosaurer-forfædre.

 

 

 

150110

 

 

Opdateret 10/06/2013