Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Evolutionsteorien, Forudsigelser og Falsifikation

Kort resumé se her for en grundigere gennemgang

TalkOrigins er der en gennemgang af en lang række argumenter for evolutionsteorien.

Her vil jeg ganske kort gennemgå argumenterne. En grundigere gennemgang findes her. Man skal lægge mærke til at alle argumenterne handler om fælles oprindelse.

 

Evolutionsteorien består jo af flere dele hvoraf de to vigtigste nok er teorien om fælles oprindelse, og selektionsteorien. Det er det første der her tages fat på.


Det følgende er en gennemgang af talrige eksempler på både forudsigelser (og medfølgende bekræftelse) samt mulige men ikke opfyldte forudsigelser der vil falsificere evolutionsteorien. Når man først har set de forskellige tilfælde er det ofte let selv at fylde vilkårligt mange eksempler på.
Tilsammen viser det at IDisternes anklage om uvidenskabelighed er aldeles ubegrundet.


Jeg har til gengæld endnu ikke hørt IDister komme med eksempler på en observation, der ville falsificere ID. Og jeg tror næppe det kan lade sig gøre at forslå en sådan.


Falsifikation kan i øvrigt være et lidt drilsk område. Det er ind imellem sådan, at man opdager nye ting, som er i modstrid med en bestemt formulering af en teori, men som kan forklares med mindre justeringer af teorien, eller som bliver forklaret med yderligere observationer.


Et eksempel er Livet Træ. Hvis man forsøger at vurdere slægtskabet mellem forskellige bakterier ud fra DNA-sekvenser, støder man nogle gange på tilsyneladende uoverstigelige selvmodsigelser. Ét gen giver én fylogeni, et anden en anden fylogeni, et tredje endnu en. Det modsiger tilsyneladende evolutionsteoriens forudsætning, at alt levende har spaltet sig ud fra et fælles ophav. Hvis det var tilfældet ville man umiddelbart forvente, at ligegyldigt hvilket gen man benytter som udgangspunkt for en fylogeni, vil man få samme resultat, bortset fra mindre tilfældigheder.
Men problemet er ikke så stort som det ser ud. Det forsvinder når man kender til horisontal udveksling af gener. Bakterier kan i nogen grad udveksle gener på tværs af ret store fylogenetiske skel. Hvis det sker, og man efterfølgende bruger et sådant udvekslet gen som basis for fylogeni, får man 'forkerte' resultater. Faktisk er det på den baggrund ikke helt rigtigt at tale om et fylogenetisk træ; man bør snarere tale om et fylogenetisk buskads. Der er ikke et enkelt 'korrekt' fylogenetisk træ - det varierer fra gen til gen på grund af den horisontale udveksling.
Dette er dog kun relevant for bakterier. Plante- og dyrearter kan normalt ikke udveksle gener på denne måde. Det kan dog ikke fuldstændig udelukkes at det en sjælden gang kan ske på grund af infektion af RNA-virus. Andre problemer med DNA-sekevnser til brug i fylogenetisk rekonstruktion er omtalt her.


De forskellige argumenter (se nærmere omtale her), der er nævnt knytter sig til følgende fænomener:

 

1,1. Livets fundamentale enhed

1,2. Levende væsners hierarki
1,3. Sammenfald mellem uafhængige fylogenier

1,4: Mulig morfologi af fælles forfædre

1,5: Mellemformernes kronologi

2,1: Rudimentære organer

2,2: Tilbageslag (Atavisme)

2,3: Molekylære rudimentære strukturer

2,4: Fosterudvikling

2,5: Nutidens biogeografi

2,6: Fortidens biogeografi

3,1: Nær identiske anatomiske strukturer

3,2: Nær identiske molekylære strukturer

3,3: Anatomisk analogi

3,4: Molekylær analogi

3,5: Anatomisk suboptimalitet

3,6: Molekylær suboptimalitet

4,1: Proteiner med strukturel mangfoldighed

4,2: Gener med strukturel mangfoldighed

4,3: Transposoner

4,4: Pseudogener

4,5: Endogene retrovirus