Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Evolution, Leddyr

Leddyr er Tusindben, Insekter, Krebsdyr, Edderkopper og flere andre mindre grupper.

Her er en historie om udviklingen af flyvning hos insekter.
   Her er en til om samme emne (Desværre kun abstract er frit).
Det ser ud til at flyvende insekter udviklede sig i løbet af kultide og var fuldt flyvefærdige henimod slutningen af denne epoke. Der kendes tilsyneladende en del fossiler af insektvinger fra forskellige arter fra slutningen af kultiden.

Her er en om leddyrenes fylogeni.

Her er en om evolutionen af insekternes metamorfose (forvandling).
Dette kan nok kalde på en grundigere behandling, da det er et meget besynderligt fænomen.
Insekter med fuld metamorfose (æg - larve - puppe - voksen - på dansk: fuldstændig forvandling) udgør en monofyletisk gruppe indefnor insekterne. De bliver, som udtrykket siger, forandret fuldstændig under væksten. Først klægges ægget, ud kommer en larve, denne vokser sig stor mens den skifter hud flere gange, forpupper sig og ud kommer det fuldvoksne insekt, der nu ikke vokser længere. Kun det voksne insekt er kønsmodent.
Umidelbart virker det utænkeligt at sådan et system skulle kunne være blevet til ved gradvis evolution.
Der er imidlertid insekter med delvis metamorfose (ufuldstændig forvandling) fx græshopper. Her klækker ægget - ud kommer en såkaldt pronymfe, der meget hurtigt skifter hud og bliver til en nymfe, der i mange måder ligner det voksne insekt. I løbet af flere hudskifter forandres nymfen gradvist til det voksne insekt.
Idéen i den artikel, der linkes til, er, at det er pronymfe-stadiet, der er forlænget og gennemgår flere hudskifter, mens nymfestadiet er forkortet og kun gennemgår et enkelt hudskifte - nemlig puppen. Hele den langsomme trinvise forandring fra de tidlige nymfestadier til voksen er så trængt sammen indnfor et enkelt hudskifte og foregår nu i puppen.
Artiklens forfattere argumenterer for idéen med flere eksempler på både morfologiske og fysiologiske træk, der er fælles for pronymfen hos insekter med ufuldstændig forvandling og larven hos insekter med fuldstændig forvandling. derudover beskrives forskellige hormonale træk der er fælles for de to.
Det er vanskeligt (eller rettere umuligt) at føle med i detaljerne når man ikke er insektekspert.

En besynderlig idé om at larven hos insekter med fuld metamorfose skulle stamme fra et helt andet dyr end det voksne insekt - nemlig fra fløjlsorm - er blevet fremsat, afprøvet og afvist.
Her er artiklen, der forslår idéen. Her er den, der afviser den. (De to artikler er publiceret samtidig i samme tidsskrift).
Et eksempel på at selv meget besynderlige og lidet troværdige idéer ind imellem finder vej til litteraturen og tages op af andre forskere.

Opdateret 20/08/2015