Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Darwinism: The refutation of a Myth, Søren Løvtrup

 

Hovedpointen i bogen (bedømt efter omtalerne), at evolutionen som sådan er et faktum; men mekanismen: tilfældige små mutationer og naturlige selektion er ikke tilstrækkelige som mekanisme til evolutionen.

Her er en kort, noget ufuldstændig, omtale.
Bogen er anmeldt i Systematic Zoology (desværre intet link) Denne anmeldelse er fuld af ros.
Her er flere omtaler

Et afsluttende afsnit, hvor Løvtrup forudser at Darwinismen vil blive anset for at være et af de største bedrag i videnskabens historie, bliver flittigt citeret - oftest uden at man gør opmærksom på at Løvtrup samtidig anser evolutionen for at være et faktum.