Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Debating Design (udgivet 2004)

Debatbog om ID, med argumenter for og imod. Redigeret af Michael Ruse og William Dembski

Michael Ruse og Angus Menuge gennemgår ID's historie fra hver sin vinkel
Francisco Ayala fortæller kort om evolutionsteorien
Kenneth Miller forklarer hvorfor 'Irreducibel kompleksitet' er et irrelevant argument
Elliott Sober fortæller om design-argumentet
Robert Pennock hudfletter Stephen Meyer
Stuart Kauffman forsøger at definere en mere generaliseret biologi
Bruce Weber og David Depew er skeptiske overfor Hyper-adaptionister (Alt er resultat af tilpasning)
Paul Davies forklarer hvordan evolutionen kan føre til øget kompleksitet
James Barham argumenterer for liv som afgørende forskelligt fra det ikke-levende
John Haught argumenterer for at universet viser eksistensen af 'guddommeligt forsyn'
John Polkingthorne argumentere for guddommelig indgriben i universets udvikling
Keith Ward forestiller sig en kombination af evolution og guddommeligt indgreb
Michael Roberts kritiserer en række ID-argumenter
Richard Swinburne argumenterer for Guds eksistens ud fra den blotte eksistens af naturlove
William Dembski gennemgår argumentet 'Kompleks specificeret information'
Walter Bradley mener at termodynamikkens anden hovedsætning forhindrer livets opståen
Micheal Behe forklarer begrebet 'Irreducibel kompleksitet'
Stephen Meyer forklarer hvorfor den kambriske eksplosion er så stort et problem for evolutionsterien

 

Opdateret 01/10/2011