Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Hvad er Intelligent Design

Jeg har valgt at dele dette emne op i fire dele. Hvert del bliver behandlet på en særlig side. 

Hvordan er ID defineret
Hvad er historien bag ID
Er ID videnskab - for og imod
Er ID religion

Her er der løbende henvisninger til de nyeste artikler i videnskabelige tiddskrifter, der nævner ID.

Her er en ganske kort introduktion (på engelsk) fra tre fremtrædende ID-ister: Michael Behe, William Debski og Jonathan Wells; med respons fra lige så fremtrædende modstandere af ID hhv. Kenneth Miller, Robert Pennock og Euginie Scott.

Der er dog enkelte spørgsmål og begreber samt et par andre forhold, der fortjener en mere fremtrædende plads. Det får de så her.

Begrebet 'Design' er ifølge Behe: "... den formålstjenlige tilrettelæggelse af enkeltdele." (Darwins Black Box s. 193)

'Intelligent Design' er ifølge The Discovery Institute teorien om at "... visse egenskaber ved universet og ved levende organismer bedst kan forklares ved en intelligent årsag ..." (Se original tekst her

Det helt centrale begreb i ID er 'Irreducibel Kompleksitet' (IK) der ifølge ophavsmanden Behe er defineret som et system der er "... sammensat af adskillige vel-tilpassede, dele, der virker sammen, og bidrager til den basale funktion, og hvor det at fjerne en hvilken som helst af delene får systemet til at at holde op med at fungere." (Darwins Black Box s. 39). Følg linket for nærmere omtale af dette, bl.a. hvorfor de mest brugte eksempler ved nærmere undersøgelse viser sig ikke at leve op til definitionen.

Et andet fænomen, der dukker op i debatten, er strukturer der tilsyneladende inegn funktion har. Det kan være alt fra rudinemtære organer til såkaldte pseudogener, DNA-sekvenser der ligner funktionelle gener, men som ikke koder for proteiner.
   Et beklageligt karakteristikum for diskussionen er pudsigt nok, at både fortalere og kritikere af ID benytter sig af den samme type argumenter i denne forbindelse. Nemlig at det, vi ikke ved, taler til fordel for netop deres synspunkt. 
   Fortalere for ID vil fx argumentere med, at bare fordi vi ikke kender funktionen af en eller anden struktur betyder det ikke, at de ikke har nogen funktion. 
   Fortalere for evolutionsteorien vil sige, at bare fordi vi ikke ved i detaljer, hvordan en eller anden struktur er udvikelet, betyder det ikke at evolutionsteorien principielt ikke kan forklare dens tilblivelse.

Det forvirrende er at begge jo kan have ret. Man kan ikke på forhånd udelukke at rudimentære organer eller pseudogener har en funktion. Man kan heller ikke udelukke at evolutionsteoretikere på et tidspunkt måtte komme op med en forklaring på evolutionen af en hidtil ikke forklaret struktur.
   Principielt bør henvisning til uvidenhed ikke betragtes som noget særlig godt argument for noget som helst.

Der findes nogle få steder på internettet hvor der er en egentlig ID/evolution debat
Denne video viser en sådan: Spøgsmål og svar mellem nogle af de mest prominente fortalere for ID og evolution (desværre meget dårlig kvalitet). Det må være en gammel optagelse at dømme efter deltagernes udseende. Hør bl.a. Michael Ruse, David Berlinski, Kenneth Miller, Michael Behe, Berry Linn, Phillip Johnson, Eugenie Scott, William Buckley.
Desværre er debatten noget præget af en mangel på svar på de stillede spørgsmål - Og det gælder begge sider.

Prøv i øvrigt at gå ind på YouTube og skriv
"intelligent design vs evolution" i søgefeltet - der er masser af interesante klip.

 

210211