Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Michael Behe

Sammen med Willam Dembski er Michael Behe nok den mest prominante fortaler for ID.
Den moderne diskussion om ID kan med en vis ret siges at være startet med Behe's udgivelse af bogen 'Darwins black box' i 1996 - Læs den, den er morsom. Et andet væsentligt værk er 'The edge of evolution'. Begge bøger er blevet kraftigt kritiseret af mere traditionelle videnskabsmænd. Ingen af bøgerne er dog oversat til dansk.

Helt ekstraordinært har Lehigh Universitets afdeling for biologi følt det nødvendigt at tage afstand fra Behes holdninger. Se her.

Link til Behe's hjemmeside på Lehigh Universitet
Link til omtale af Behe på Wekipedia (Engelsk)
Link til Behe på Discovery Institutes hjemmeside

 

Et ret afslørende citat: "Argumentet (for ID) er mindre troværdigt for de der stiller spørgsmålstegn ved guds eksistens, og langt mindre troværdigt for de der benægter guds eksistens."

Der er flere eksempler på foredrag/interviews og lignende med/af Behe på internettet. Her er nogle eksempler.

Her forklarer Behe sin opfattelse af udviklingen fra universets opståen til dannelsen af irrucibelt komplekse systemer.
Her er en CNN udsendelse der bl.a. præsenterer Behe.

Behes vigtigste bidrag er uden tvivl hans begreb 'Irreducible kompleksitet'  Følg linket for en nærmere forklaring. Dette begreb er blevet kraftigt og overbevisende imødegået ved en række eksempler.
En anden væsentlig del af Behes argumentation er at lægge vægt på præcision og detaljer, når man beskriver evolutionen af biokemiske reaktionsveje. En af hans hovedteser er at evolutionsbiologer og biokemikere aldrig har forklaret evolutionen af en eneste biokemisk reaktionsvej tilstrækkeligt detaljeret til, at man kan kalde det en egentlig forklaring.
   En anden karakteristisk ting ved Behe, som adskiller ham fra mange fortalere for ID (heriblandt de fleste danske), er at han er overbevist om at alle levende væsner har en fælles forfader. Herunder at chimpansen er menneskets nærmeste slægtning. Endvidere er han enig i at naturlig selektion kan føre til morfologiske og biokemiske foranderinger. Umiddelbart kan det måske synes som en modsætning til ID, men Behes idé er, at mange biokemiske processer allerede var til stede i denne fælles forfader (lagt til rette af en intelligent designer) samt at selvom der er et fælles ophav betyder det ikke, at alle de modifikationer der er sket, skyldes evolution; en intelligent designer kunne have grebet ind i processen og tilført nogle organismer bestemte egenskaber undervejs. Disse synspunkter fremgår klart af de to bøger, der er nævnt ovenfor.
   Hvordan gener for komplicerede biokemiske og morfologiske træk skulle være bevaret ubrugt i millioner af år, uden at være destrueret af tilfældige mutationer, har Behe så vidt jeg ved intet svar på.

Behe er naturligvis omtalt mange steder på internettet. Her er nogle stykker:

Philoonline (Sønderlemmende kritisk)

 

080909