Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Jakob Wolf

Afdelingsleder ved 'Afdeling for systematisk teologi' 'Det teologiske fakultet' Københavns Universitet.

Sammen med Leif Asmark er Wolf nok den mest fremtrædende fortaler for ID i Danmark. Det skyldes at hans bog 'Rosens råb' er den første grundige indføring i den moderne udgave af ID på dansk.
Udover at indføre læseren i de vigtigste begreber indenfor ID: 'Forklaringsfiltret' 'Specificeret kompleksitet' og 'Irreducibel kompleksitet' fremfører Wolf også sin egne personlige idé 'Analog erkendelse' og argumenterer for at ID bygger på 'Fænomenologisk erkendelse'. 

 

Det er vigtigt at nævne at Wolf (i modsætning til flertallet af fortalere for ID) ikke mener at ID er naturvidenskab. Hans holdning er at den Analoge erkendelse (som ID altså bygger på ifølge Wolf) bygger bro mellem naturvidenskab og teologi.

Wolf har holdt talrige foredrag om ID. Her er fx en omtale af hans besøg på Nørresunsby Gymnasium.
Her er en omtale af en diskussion mellem Wolf og Niels Bonde (tidl. lektor i geologi) på Zoologisk museum 
Wolf blev interviewet til Programserien 'Den Femte Magt' der har kørt på Kanal København

På det seneste har Wolf meldt sig noget ud af debatten og har i stedet beskæftiget sig med menneskets forhold til naturen mere alment og især i forbindelse med klimadebatten.
Han er også aktiv med mere traditionelle teologiske emner. Senest med bogen 'Jobs tårer' Meget rodsende anmeldt i Kristeligt Dagbald 23/11 2009 (en anmeldelse der omtaler Rosens Råb som 'mere påståelig end overbevisende').

Link til Wolfs side på KUs hjemmeside.
Link til omtale af 'Rosens råb'

Han har forfattet følgende artikler om ID, hvoraf flere kan læses på internettet.

Berlingske 9/5 2004 Kronik: Den intelligente natur
Jyllandsposten 18/8 2004 Kronik: Intelligent design i naturen
Jyllandsposten 5/9 2004 Kronik: intelligent design
Jyllandsposten 4/10 2004 Debat: Intelligent design er ligetil
Kr Dagblad 22/11 2004 Kronik: Teori om intelligent design udfordrer udviklingslære
Kr Dagblad 27/12 2004 Debat: Påstande uden hold i
Kr Dagblad 4/10 2007 Kronik: Hvad kan darwinisme forklare (anmeldelse af Behes: The Edge of evolution)
Kr Dagblad 29/7/2007 Debat: Ideologisk Darwinisme udelukker Gud

En artikel i Politiken 12/9 2004 'Kan vi se skaberens hånd i naturen' former sig som en slags pingpong mellem Jacobus Boosma og Jacob Wolf.

Også internationalt har Wolf markeret sig. Her med en artikel i 'The global Spiral'

D. 30/9 2008 bragte Kristeligt Dagblad et portræt af Wolf 'Den teologiske trendsætter' skrevet af Nanna Schelde. Det handler ikke så meget om ID, men selvfølgelig mest om personen Wolf.

Desuden er han blevet interviewet af Merete Holck i Kristeligt Dagblad d. 13/9 2005 og igen i samme avis af Lars Henriksen d. 9/11 2005 

020809 deltog Wolf i en udsendese på P1: Tro og Eksistens der dog mere handlede om menneskets plads i naturen generelt, og ikke ret meget direkte om ID. Efter min smag en smule nedladende og til dels misforstået overfor naturvidenskabeligt indstillede menneskers verdensopfattelse. Fx gentager han sin håbløse tese om at naturvidenskabeligt indstillede mennesker ikke kan have sand respekt for naturen (Rosens Råb).

Johanneskirken i Køge november 2009. Wolf holder foredrag over emnet "Er derplads til Gud hos Darwin". Efterølgende er der debat.

Wolfs bidrag til debatten
'Analog erkendelse' er den idé at man kan opnå sand erkendelse om verden ved hjælp af analogier. Wolf skærper argumentet ved at kræve at der skal være meget stærke analogier imellem de to objekter man sammenligner.
Wolf egen forklaring lyder: "Hvis man siger, at genstandene U og V begge har egenskaberne A, B C og D, og videre siger, at U også besidder egenskaben Q, så følger konklusionen, at V også besidder egenskaben Q induktivt, hvis man aldrig har konstateret et tilfælde, hvor A, B C, og D optræder, uden at Q også gør det." han fortsætter med at forklare det lidt nærmere, men dette citat burde være nok til at forstå argumentationen.

Wolf taler i sin bog om, at man skal stole på sine umiddelbare indtryk. Hvis oplevelsen af at et fænomen er umiddelbar (man skal ikke tænke over det først), almen (alle oplever fænomenet på omtrent samme måde) og uafrystelig (man kan ikke undgå denne oplevelse, når man ser fænomenet) så er den også sand. Idéen er selvfølgelig i denne sammenhæng, at fornemmelsen af at naturen er designet skyldes at naturen ér designet.

 

Et sted hvor Wolf skiller sig ud fra i det mindste Behe og Dembski er den holdning at ID IKKE er naturvidenskabelig teori. han taler for den tilgang at ID og den analoge erkendelse kan være bindeled mellem teologi og naturvidenskab.

Wolf taler meget om Darwinisme som materialistisk ideologi. Det er den materialistiske baggrund for Darwinismen der er tale om. Det at Darwinsmens uudtalte udgangspunkt er et forsøg på at forklare naturen alene ud fra naturlove og på forhånd udelukke Gud eller andre intelligente væsner som vi ikke kan vide noget konkret om. I debatindlægget i Kr. dagblad fra 29/10 2007 taler han for at en sådan materialistisk ideologi udelukker Gud.

Det kan selvfølglig ikke undgås at jeg har nogle holdninger til Wolfs idéer. De fleste er samet i kritikken af Rosens råb.
Jeg forsøger at få Wolfs kommentarer og evt. rettelser til den fremstilling og til mine kommentarer til Rosens råb.

 

150809