Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Søren Harslund

 Harslund har deltaget en del i den danske debat om ID, især gennem artikler i Kristeligt Dagblad. Her en liste over artikler om ID, som Harslund har fået trykt i aviserne i de seneste år. De fleste er heldigvis udstyret med links. Mange er blevet besvaret af andre skribenter, eller er svar på andre artikler.

Kritik af Harslund findes her. Her kan du også følge debatten mellem Harslund og andre skribenter.

Harslund har deltaget ivrigt i debatten om ID. Her er en liste over artiklerne:

 

 

Evolutionsteorien er under pres Kristeligt Dagblad 7. november 2005
Er evolutionsteorien en videnskabelig fejltagelse? Kristeligt Dagblad 29. november 2005
Evolutionsteorien modsiges af virkeligheden Kristeligt Dagblad 9. januar 2006
Redelighed skal sikres. Kristeligt Dagblad 27. februar 2006
Fra Darwin til Davidson Kristeligt Dagblad 5. marts 2007 
Intelligent design bygger på videnskab Kristeligt Dagblad 19. april 2007
Wallace & Darwin Weekendavisen 1. juni 2007
Kort sagt Kristeligt Dagblad 27. juli 2007
Europarådets censurforslag må afvises Kristeligt Dagblad 15. oktober 2007
Europarådet misinformerer om naturvidenskab Kristeligt Dagblad 12. november 2007
Intelligent design er videnskab Kristeligt Dagblad 4. december 2007
Darwinismen står for fald Origo nr. 107.
Intelligent design er ikke kreationisme Kristeligt Dagblad 18. februar 2008
Darwinister er på vildspor på flere punkter Kristeligt Dagblad 27. januer 2009
Darwinisterne sidder fast i en blindgyde Kristeligt Dagblad 9. marts 2009

Kort kan Harslunds holdning beskrives som entydigt positiv overfor ID. I flere af artiklerne er han meget kritisk overfor at naturvidenskabelige forskere så massivt afviser en teori, som han selv mener er velunderbygget.
Jeg håber at få fat i Søren Harslund og derved kunne sikre en mere fyldestgørende omtale og forhåbentlig også kunne linke til de sidste af artiklerne.

Jeg har fået fat i Søren Harslund, der skriver følgende om sin deltagelse i debatten:

"Min interesse for evolutionsdebatten blev for alvor vakt i forbindelse med, at jeg læste astronomi, fysik, kemi og matematik på Københavns Universitet (H C Ørsted Instituttet) i slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne. Jeg læste dengang en lang række videnskabelige bøger og artikler af såvel fortalere for som kritikere af den darwinistiske evolutionsteori. Det førte til en lang række debatindlæg, primært i Kristeligt Dagblad, men jeg har også fået optaget 2-3 kommentarer i Weekendavisen og en enkelt i Berlingske Tidende. Herudover har jeg bidraget med nogle artikler i tidsskriftet ORIGO siden 2007 (kan læses på www.skabelse.dk).
 
Jeg kan sammenfatte min opfattelse af status i evolutionsdebatten således:
 
Den darwinistiske teori er en meget elegant teori, men den har fået stigende forklaringsproblemer i lyset af resultaterne af fossil- og celleforskningen, hvor vi har langt flere data i dag end på Darwins tid, og disse data understøtter kun i meget begrænset omfang den darwinistiske teori i dens nuværende udgave, den mutationsbaserede teori (nydarwinismen) om 'nedstamning med modifikation' (Darwins udtryk). Den synes kun at kunne forklare meget beskedne artsvariationer, såkaldt mikroevolution, men ikke det man sædvanligvis forstår ved evolution - omdannelsen af arter til helt nye arter (livsformer) i det linnéske klassifikationssystem, dvs. artsspring på familieplanet og derover - 'makroevolution' i form af meget store genetiske og morfologiske (anatomiske) ændringer. Her synes der at være langt større overensstemmelse mellem de empiriske data inden for fossil- og celleforskningen og teorien om variation (tilpasning til skiftende livsbetingelser) alene inden for det man kalder grundtyper (eller prototyper), en teori som især er udviklet (i detaljer) af den tyske biolog Siegfried Scherer i bogen 'Typen des lebens' fra 1993. Hertil kommer intelligent design-forskernes påvisning af, at en lang række biologiske organismer og systemer har den egenskab, de kalder irreducibel kompleksitet (efter biokemikeren Michael Behe), en egenskab som ikke kan forklares af den darwinistiske teori med dens forestilling om gradvise og meget små genetiske ændringer i en arts (populations) genpulje i form af tilfældige, men 'positive' mutationer i cellernes DNA-molekyler, som akkumuleres til meget store ændringer over tid. Sammenfattende er det derfor min opfattelse, at vi i lyset af disse o.a. forskningsresultater står overfor et paradigmeskifte, hvor stadig flere biologer og palæontologer opgiver den darwinistiske teori og tolker de empiriske data (nuværende og fremtidige) i lyset af grundtypemodellen og teorien om intelligent design i naturen, et paradigmeskifte som i betydning for vor forståelse af, hvordan livet opstod og udvikledes på Jorden, formentlig vil kunne sammenlignes med overgangen fra det geocentriske (ptolemæiske) til det heliocentriske (kopernikanske) verdensbillede i midten af 1500-tallet."

 

 150809