Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Evolution

Her på hjemmesiden er der en del undersider om evolution. Start her.
Jeg kan anbefale at besøge den danske http://www.evolution.dk
Eller denne amerikanske hjemmeside, der giver grundiger forklaringer på mange ting.

Evolutionsteorien er i virkeligheden flere mere eller mindre uafhængige teorier.

1. Fælles afstamning
Teorien om at alt liv har en fælles afstamning er ikke dirkete afhængig af teorier for hvordan livet har udviklet sig.
      At fælles afstamning medfører at livet må have udviklet sig på en eller anden måde er selvfølgelig klart. Men fælles afstamning er ikke afhængig af hvilke mekanismer, der driver udviklingen. 
      Her findes en lang række argumenter for at den fælles afstamning er et videnskabeligt faktum.

2. Mekanismen
Den mekanisme man sædvanligvis tænker på, når man siger evolution, er selektion. Altså det at nogle individer efterlader sig mere afkom end andet og dermed giver deres arveanlæg videre til en større procentdel af næste generation. Derved sker der så en forandring af arten fra generation til generation.
Derudover er jo behov for en kilde til ny variation. Hvis der kun var en vis mængde variation til rådighed, ville selektionen hurtigt tynde ud i den og der ville blive ganske lidt eller slet ingenting tilbage efter nogle generationer. Kilden til ny variation kaldes under et mutationer. Der er imidlertid tale om en mangfoldighed af meget forskellige typer af mutationer.
      Der er flere andre mekanismer (fx genetisk drift, polyplodi, epigenetik) der har betydning for evolutionen, men selektion/mutation anses i almindelighed for at være det eneste princip, der kan føre til tilpasning.
      Der er altså sådan set to mekanismer i spil:
      Én indenfor organismerne: Mutationerne, deres årsager, typer og hvordan de manifesterer sig.   
      Én udenfor organismerne: Først og fremmest selektion.


3. Den enkelte udviklingslinjes historie

Hvis man accepterer at alt liv har en fælles afstamning, må hver enkelt nulevende og uddød art jo have en udviklingshistorie, og disse historier må være knytte sammen i et hierarki af historier.
De første mange millioner år af menneskets udviklingshistorie er den samme som de første mange millioner år af alle de andre organismers historie. På et vist tidspunkt bliver menneskets udviklingslinje skilt fra fiskenes, men er stadig fælles med alle landhvirveldyrenes. Senere skilles menneskets udviklingslinje fra krydbyrenes men er stadig fælles med alle pattedyrs, senere igen skilles primaternes (og dermed menneskets) linje fra de øvrige pattedyrs, og så videre i mindre og mindre grupper af arter med fælles historie.
      Resultatet er altså et kinesisk æske-system af mindre grupper i større.
      Hvis man accepterer seleketion som den 'skabende' kraft i evolutionen; sætter det begrænsinger for hvordan evolutionen kan være foregået.
      En liste over undersider hvor enkelte udviklingslinjer er omtalt findes her.

 

010210

Opdateret 23/08/2015