Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Dynamic Drive DHTML Scripts- Ultimate Fade-in slideshow (v1.51)

Michael Behe: Darwins Black Box (1996)

Bogen der nærmest genstartede diskussionen om ID, specielt i USA med også i resten af verden.
Det vigtigste er nok, at Behe her introducerer begrebet 'Irreducibel kompleksitet' for den brede offentlighed.

Udtrykket 'Darwins Black Box' henviser til cellen, som Behe mener var en 'black box' på Darwins tid.
Han påstår at cellen på Darwins tid blev anset for at være en simpel ensartet væskeansamling. Det er nu ikke helt rigtigt, fx er cellekernen kendt allerede omkring 1700 og mere detajeret beskrevet så tidligt som i 1833. Kromosomerne blev første gang beskrevet i 1873.

Et uddrag af bogen kan læses her.
På internetsiden "Behe's empty box" findes en mængde materiale om bogen.

Bogen fortjener ros for to ting: Den er godt skrevet - argumenterne er lette at forstå og ind imellem er bogen ganske enkelt morsom. Og så pointerer den to væsentlige egenskaber, som en videnskabelig forklaring skal besidde: Præcision og detalje. Behes påstand er, at intet forsøg på at forklare evolutionen af molekylære processer hidtil har været nær præcist eller detaljeret nok, og at evolutionen af komplicerede molekylære processer derfor fortsat er fuldstændigt uforklaret.

Hvad der måske vil overraske nogen er, at Behe er fortaler for en fælles forfader til nulevende organismer. Hvordan det hænger sammen med ID kan måske umiddelbart være svært at forstå; men Behe ser ud til at mene, at denne fælles forfader allerede besad en stor mængde gener der styrer biokemiske reaktioner, samt at de der er kommet til siden blot har ligget ubrugte hen i millioner af år. På denne måde kan Behe acceptere de afstamningsforhold som DNA-sekventering har fastslået og samtidig fastholde troen på en intelligent designer. Her vil han nok være i modsætning til mange ID-fortalere (fx de fleste danske).
Problemet med denne opfattelse er selvfølgelig at den kræver at man både accepterer og afviser Evolutionen. Accepterer at evolution kan forekomme ved aktivering af allerede eksisterende, men endnu ubrugte, gener; men afviser at evolutionen, i form af tilfældige mutationer, vil ødelægge disse gener mens de ligger ubrugte hen.
   Behe gør også noget ud af at foreslå diverse forskningsprojekter på baggrund af ID. Det er dog tydeligt at ingen af dem faktisk kræver, at man accepterer ID. Man kan undersøge de samme ting, og mange andre, uden at acceptere ID.

Bogen er blevet heftigt kritiseret stort set overalt hvor den er omtalt i den videnskabelige litteratur.
Her er hvad jeg har kunnet finde af anmeldelser i videnskabelige tidsskrifter. Desværre er artiklerne herfra ikke tilgængelige på netttet:

Nature Reviews Genetics vol
4, side 735 - 741 (og andre steder i samme nummer)
EMBO reports vol 9, side 1174 - 1176
Nature Immunology vol 7, side 433 - 435
Bios, Vol. 70, No. 1 . side 40-45
The Quarterly Review of Biology, Vol. 72, No. 4 (Dec., 1997), pp. 445-447
BioScience, Vol. 53, No. 3 (Mar., 2003), pp. 282-285

En metode til at få adgang til disse er at melde sig som låner på et Universitetsbibliotek. Og derigennem få adgang til on-line materiale.

Da flertallet af læsere sikkert ikke har adgang til flere af ovenstående anmeldelser, skal jeg se om ikke jeg kan få lavet en samlet oversigt over argumenter og modargumenter.

Derudover er der omtale talrige steder på internettet (der er flere - jeg arbejder på sagen):

Omtale på Wikipeida
Robert DiSilvestro Svar på kritik af bogen
Jerry Coyne på Richard Dawkins hjemmeside
   Behes svar på kritikken talkorigins 
Kenneth Millers anmeldelse millerandlevin
American Scientist A review of Behes ...
Asmarks blog Diskussion for og imod bogen (og enkelte indlæg om andre ID emner) 
'Truth in Science' (i modsætning til hvad man skulle tro er dette en ID/kreationist positiv side)
Dave Usserys anmeldelse
Behe svarer på en kritik af Allen Orr, som desværre ikke er tilgængelig på nettet.
Review af Peter Atkins

Det ser faktisk ikke ud, som om bogen vakte den store opsigt i videnskabelige kredse i Danmark. De eneste egentlige anmeldelser på dansk, jeg har kunnet finde, er her. Det skyldes muligvis, at det er længe siden og brugen af internettet ikke var så udbredt.

skabelse.dk
Hare Krishna

 

181009