Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Jakob Wolf: Rosens råb

Grundig kritik af bogen kan læses her. Se også nedenfor.

Vistnok den første bog på dansk, der giver en virkelig grundig indføring i ID. Her præsenteres vi både for Behe's begreb 'Irreducibel kompleksitet' og for Dembskis 'Specificeret kompleksitet' og forklaringsfilter.
Derudover indeholder bogen naturligvis Wolfs egne idéer. Vigtigst er idéen om 'Analog erkendelse' og det forhold at Wolf argumenter for at ID ikke er naturvidenskab, men snarere, sammen med den analoge erkendeform, skal ses som et bindeled mellem naturvidenskab og teologi.

Idéen om analog er kendelse er nu ikke helt Wolfs egen. I Behes "Darwin's Black Box" fremføres også analogi-argumentet. Ikke helt så grundigt, og det gives heller ikke så central en plads; men det er der. Alt i alt er meget store dele af Wolf bog faktisk blot en kortfattet genfortælling af Behes. Faktisk så store dele at det ville have været mere ærligt om bogen havde været delt i to - et afsnit med en titel der tydeligt indikerede at dette var en genfortælling af Behes bog - og så resten.

Bogen har været anmeldt flere gange: her er et udpluk:
Claus Emmeche i Københvans universitets Nyhedsbrev - Religion i det 21. århundrede
   Wolf har svaret på denne anmeldelse her.
John Nørgaard i Origo.
Hans Henrik Hjermitslev i Semikolon, Tidsskrift for studier af idéhistorie, semiotik og filosofi 
Karen Schouboe på Roskilde stifts internetside.
Claus Clausen i Friskolebladet.

En omfattende diskussion af bogen kan findes på Jesusnet.dk
Wolf egen omtale af bogen kan læses her.
Indledningen til bogen kan læses her.
Bogen har været brugt i en studiekreds om forholdet mellem fornuft og kristendom i Roskilde stift.

Jeg har haft en korrespondance med Wolf om bogen, med udgangspunkt i en meget omfattende kritik jeg har skrevet. Min kritik af bogen kan læses her, men læs bogen først, ellers virker det nok temmelig indforstået. Wolf har givet mig lov til at viderebringe hans kommentarer til min kritik. Det gør jeg så snart jeg har fået redigeret en forståelig tekst sammen, der er loyal overfor både min kritik og Wolfs svar på den.

Som sagt ligger bogen i mange passager ret tæt op ad Behes Darwins Black Box. Det er i mange tilfælde de samme eksempler der gennemgås og de samme pointer der fremhæves. På to punkter er der dog en væsentlig forskel:
Dels fremhæver Wolf langt stærkere analogi som en vej til erkendelse om naturen. Han introducerer begrebet 'Analog erkendelse'. Behe nævner analogi, men langt fra så stærkt som Wolf.
Dels anser Behe tydeligtvis ID for at være en videnskabelig teori i direkte konkurrence med evolutionsteorien. Wolf anser ikke ID for at være en videnskabelig teori. For at forstå hans argument, må man læse bogen. Det vil ikke være muligt her at give en fyldestgørende gennemgang af Wolf argumenter.

 

 

181009