Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


A Scientific Dissent from Darwininsm

Ca. 850 videnskabsfolk (Ph.d. niveau eller over) har underskrevet følgende erklæring:

"Vi er skeptiske overfor den påstand at tilfældige mutationer og naturlig selektion kan forklare livets kompleksitet. Vi opfordrer til omhyggelig undersøgelse af beviserne for den darwinistiske teori."

Dette bliver fremstillet som om de alle 850 er direkte modstandere af evolutionsteorien. Det må vist siges at være en overdrivelse. At være skeptisk er ikke det samme som at afvise. Den moderne udgave af evolutionsteorien arbejder med andre kilder til 'livets kompleksitet' (alt efter hvad der menes med udtrykket) end tilfældige mutationer og naturlig selektion (blandt andet genetisk drift, Ernst Meyers idé om 'founder effect', epigenetik, horizontal genoverførsel - se også her)
   Sidste del af teksten er jo aldeles intetsigende. Beviserne for en videnskabelig teori skal altid undersøges omhyggeligt.

Listen med 850 videnskabsfolk kan ses i original her. Den bliver opdateret ca en gang om året, så der er muligvis mere end 850 nu.

Der er dog også problemer med selve listen, som afspejler det der står på forsiden om at alle åbenbart har ret til at utale sig om evolution, uden at have specielt forstand på det. Af de 850 personer er ca. 250 biologer, 85 andre er læger eller famaceuter. Og det kræver endda at man definerer biologi og medicin så bredt som man på nogen mulig måde kan. Resten (ca. to tredjedele) er fra forskellige andre videnskabsgrene: kemikere, fysikere, geologer, computereksperter, matematiker, ingeniører, filosoffer og andre. Her er listen igen, nu med markering af biologer/biokemikere og læger/farmaceuter.
   Gad vide hvor meget vægt en atomfysiker ville lægge på at en biolog udtalte sin skepsis overfor partikelfysikkens standardmodel?

Langt de fleste af underskriverne er fra USA, så det vil være naturligt at sammenligne med antallet af videnskabsfolk i USA. Det er nok ikke så let at finde ud af; men jeg forsøger.
   Endvidere vil det være interessant at høre fra nogle af underskriverne hvordan de egentlig opfatter erklæringen, i al dens tvetydighed. Det bliver sikkert heller ikke let.

190809