Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Dover, Pennsylvania, USA
(Kitzmiller vs. Dover)

Jeg undskylder på forhånd de måske lidt klodsede oversættelser (de kursive afsnit). Jeg har selv oversat, i dét jeg ikke har kunnet finde mere autoritative oversættelser.

Dette er uden tvivl den mest omtalte retssag om undervisning i intelligent design i USA (og resten af verden).
Hele dommen, der gik imod fortalerne for ID, kan læses her.
En stor del af dokumenterne (muligvis alle) i sagen kan findes her.

Her er diverse links til omtale af sagen.
Her taler dommeren John E. Jones III om sagen

Der er også produceret film om sagen: Her er en kaldet Judgement day. Den er, som så ofte på YoutTube, kun på engelsk.
Samme sted er et foredrag af Robert T. Pennock, Professor: Michigan State University, dels om Dover-sagen, dels om ID som religion.
En bog: The Devil in Dover, handler om sagen.

The Discovery Institute har udgivet en bog om sagen 'Traipsing into Evolution'. Her er en omtale af bogen af et par forfatterne.

Sagen kort

Forhistorien

I 1987 blev afsagt dom i sagen (). Dermed var det blevet fastslået at det var forbudt at undervise i Kreationisme i amerikanske skoler, fordi det var et brud på den såkaldte 'Establishment Clause' i 'The first Ammendment' i den amerikanske forfatning. Heri hedder det at det er forbudt regeringen (og dermed alle offentligt ansatte) at tale for eller imod en bestemt religiøs opfattelse. Kreationisme var altså religion og ikke videnskab.

I begyndelsen af et nye århundrede var et antal medlemmer af Dover skoledistriktets bestyrelse begyndt at blive utilfredse med den måde der blev undervist i evolution på Dover High school.
   Blandt dem var Bill Buckingham, der havde undersøgt mulighederne for at undervise i alternativer til evolutionsteorien. Han kom i kontakt med The Discovery Institute i Seattle og med The Thomas More Law Center i Michigan. Disse to institutioner gjorde ham opmærksom på ID, og udstyrede ham med oplysninger om ID i form af filmen 'Unlocking the Mystery of Life' og bogen 'Of Pandas and People'. Buckingham blev overbevist om, at der var mulighed for at undervise i ID uden at bryde den amerikanske forfatning. En slags acceptabelt kompromis mellem evolution og kreationisme.
   Buckinham foreslog at Pandas skulle bruges som supplerende materiale i undervisningen, men forslaget faldt i skolebestyrelsen. Kort tid senere modtog skolen en gave: 60 eksemplarer af Pandas. Og kort tid derefter blev bestyrelsen forelagt et forslag til en erklæring, der skulle læses op for eleverne.

Vedtagelsen af undervisning i ID

Bestyrelsen for Dover skoledistrikt vedtog følgende:
"Eleverne skal gøres opmærksom på huller/problemer i Darwins teori og andre teorier om evolution, inklusive, men ikke begrænset til, intelligent design.
Bemærk: Der undervises ikke i livets oprindelse."

Egentlig en pudsig formulering der jo indebærer, at ID betragtes som en teori om evolution. Hvor mange af ID's mere fremtrædende fortalere vil mon skrive under på det? Det er jo sådan set en selvmodsigelse.
Ganske vist er det almindeligt anerkendt blandt fortalere for ID, at evolution indenfor en art kan forekomme. Nogen accepterer også en begrænset udvikling af nye arter, men det gør ikke intelligent design til en teori om evolution.

I november 2004 vedtog bestyrelsen for distriktet så at biologilærere i niende klasse på Dover High School skulle læse følgende erklæring op for eleverne:

"Pennsylvania Academy Standards
(svarer vel nogenlunde til det vi i Danmark ville kalde en bekendtgørelse fra undevisningsministriet) kræver at eleverne lærer om Darwins evolutionsteori, og afslutningsvis tager en test, hvor viden om evolution indgår.
   Fordi Darwins teori er en teori, vedbliver den at blive testet, efterhånden som nye beviser bliver opdaget. Teorien er ikke et faktum. Der findes huller i teorien, hvor der ingen beviser findes. En teori er defineret som en vel-testet forklaring der samler et bredt spektrum af observationer. Intelligent design er en forklaring på livets oprindelse, der afviger fra Darwins synspunkter. Der henvises til bogen 'Of Pandas and People' der er tilgængelig for elever, der måtte være interesserede i hvad Intelligent Design egentlig indebærer. Eleverne opfordres til at have et åbent sind overfor alle teorier. Skolen overlader diskussionen om livets oprindelse til de enkelte elever og deres familier. Som et distrikt drevet efter statens standarder, fokuseres undervisningen på at eleverne opnår gode resultater i de standardiserede prøver."

Der henvises altså til bogen 'Of Pandas and People' (Om pandaer og mennesker). En nærmere omtale af denne bog kan findes her.

Dette førte til at en gruppe forældre og lærere henvendte sig til ACLU (American Civil Liberties Union) og bad om hjælp. Som en ekstra krølle på historien kan det nævnes at biologilærerne på skolen i fællesskab nægtede at læse erklæringen for deres klasser, under henvisning til, at ID ikke er videnskab. Erklæringen blev i stedet læst op af vicerektor (assistant superintentend)

D. 14/12 2004 blev sagen rejst af en gruppe på 11 forældre til børn på Dover High School. Den første på listen over sagsøgere var Tammy Kitzmiller, og sagen blev derfor kendt som 'Kitzmiller vs. Dover'. De blev repræsenteret af ACLU og en organisation kaldet 'Americans United for Separation of Church and State' og advokatfirmaet Pepper Hamilton. Også 'The National Center for Science Education' kom til hjælp.
Som forsvarer for skolebestyrelsen optrådte the Thomas More Law Center. Dommeren hed John E. Jones III.
(Amerikaner har det med at bruge initialer for mellemnavne, og at opkalde deres sønner efter faderen. Dommerens bedstefar må formodes at have været John Jones senior, hans far var så John Jones junior. Tænk fx på de to præsidenter Bush)

Hovedspørgsmålet i sagen var sådan set ikke om ID er videnskab, men om motivationen for at ville undervise i ID i Dovers Highschool var religiøst. Hvorvidt ID er videnskab er selvfølgelig et vigtigt sidespørgsmål: hvis ID er videnskab, behøver man ingen religiøs motivation for at undervise i det. Men hvis ID ikke er videnskab bliver det derefter et åbent spørgsmål om det så er religiøst motiveret, vil have den effekt at der de-facto blev undervist i religion; eller om ID blot er en fejltagelse. Det var sagens egentlige hovedpunkt.
   Grunden til at motivationen for undervisning i ID var sagens hovedpunkt er, at den amerikanske forfatning forbyder undervisning der fremmer bestemte religiøse synspunkter. (The first ammendment: the Establishment Clause).

Både forsvarer og anklager førte en række prominente vidner. Bl.a. nogle af de personer, der er omtalt under overskriften 'Internationalt' andetsteds på denne hjemmeside.

Anklagerne førte bl.a.:
Kenneth Miller fortalte bl.a. generelt om hvad evolutionsteori er for noget. Herunder hvordan ordet 'teori' bruges i naturvidenskab. Endvidere fortalte han om hvilken betydning moderen gentik har haft for evolutionsteorien.
Kevin Padian fortalte om diverse overgangsformer kendt fra fossiler: Krybdyrs og pattedyrs fælles forfædre, Den fælles forfader for hvaler og deres nærmeste slægtninge blandt landdyrene (de parrettåede hovdyr)
Barbara Forrest fortalte om udviklingen af bogen ´Of Pandas and People´ Der afslørede IDs religiøse udgangspunkt. Endvidere gjorde hun opmærksom på, at Paul Nelson, en af ID-bevægelsens ledere, selv havde indrømmet at ID ikke er en videnskabelig teori, men kun en samling løse idéer.

Forsvarerne førte:
Michael Behe Forklarede hvordan begrebet "Irreducibel kompleksitet" skal forstås, specielt ved at henvise til to eksmepler: Den bakterielle flagel og immunsystemet.
Scott Miller fortalte videre om flgellen og erklærede at ID er en teori der kan testes (vigtigt fordi hele sagen drejede sig om hvorvidt ID er videnskab eller religion).
Steve Fuller hvis rolle jeg ikke er helt klar over.
Bill Buckingham (se ovenfor) forklarede hvad skolebestyrelsens motivation for at indføre ID havde været.

Journalisten Lauri Lebo rapporterede fra sagen gennem hele forløbet.

D. 20. december 2005 faldt der dom. Dommen kan læses her (på engelsk, der findes mig bekendt ingen fuldstændig dansk oversættelse - den er laaang).
   Hovedkonklusionen i dommen er, at der ikke må undervises i ID i skolen, da ID ikke er videnskab men religion. Her er min danske oversættelse af indledningen til konklusionen:
   "Passende anvendelse af både 'endorsement' og 'Lemon' testene (se nedenfor) på sagens fakta gør det til overflod klart, at skolebestyrelsens ID politik bryder 'the Establishment Clause' (se nedenfor)
   Denne afgørelse bygger på en vurdering af det indledende spørgsmål, om hvorvidt ID er videnskab. Vi har konkluderet, at det er det ikke, og derudover at ID ikke kan frigøre sig fra dets kreationistiske, og derfor religiøse, udgangspunkt."

'Endorsement' og 'Lemon' testene er to forskellige måder at afgøre om en vedtagelse bryder USA's forfatning.
'The Establishment Clause' er den tilføjelse til den amerikanske forfatning, der medfører, at der ikke må undervises i religion i de offentlige amerikanske skoler.

Denne konklusion er selvfølgelig efterfølgende blevet diskuteret hæftigt.
Da det meste af Dovers skolebestyrelse i mellemtiden var blevet udskiftet med folk der er imod ID, er sagen aldrig blevet anket.

Dommer Jones modtog både under og efter sagen adskillige trusselsbrevet - herunder dødstrusler.
Time Magazine placerede ham på årets liste over de 100 mest indflydelsesrige personer i verden.

Her er lister og links til artikler i danske og udenlandske aviser og tidsskrifter.

Kenneth Miller i 'Philadephia Inquirer'
Kenneth Miller i The Boston Globe

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret 07/02/2012