Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


The Wedge (Wedge betyder kile)

Wedge dokumentet (Se wikipedias omtale her) blev udarbejdet af Discovery instituttet i 1998, som en strategi for at erstatte evolutionsteorien med ID

http://www.antievolution.org/features/wedge.html (et andet link til wedge dokumentet - tænk over om det skal med)

Dokumentet starter med en erklæring om at "Forestillingen om at mennekset er skabt i Gud billede er en af grundstenene på hvilke den vestlige civilisation blev bygget." Efter at have opremset alle materialismes dårligdomme (her skal materialisme blot forstås som forestillingen om at verden er blevet til og består uafhængig af Guds indgriben) hedder det at "Discovery instituttets Center for Fornyelse af Videnskab og Kultur (nu Center for Science and Culture) søger intet mindre end at omstyrte materialismen og dens kulturelle arv." 

Dokumentet indeholder desuden en strategi hvis mål er at ID på 5 års sigt (altså i omtrent 2003) skal være "... et accepteret alternativ indenfor vindenskaberne ..." og på 20 års sigt være "... den dominerende synsvinkel i videnskab."

Det er hensigten at nå disse mål gennem nogle delmål. I løbet af 5 år (2003) skal følgende der være opnået:
Der skal være etableret en offentlig debat mellem ID-toeretikere og Darwinister.
Der skal være publiceret 30 bøger om ID og dens betydning for kulturen.
Der skal være publiceret 100 videnskabelige, akademiske og tekniske artikler.

Det overordnede mål om at ID skal være accepteret i 2003 er meget langt fra nået. Nogen vil måske henvise til listen med 700 forskere som underskrivere, men 700 er en meget lille del af verdens samlede naturvidenskabelige forskere. Om det lykkes at blive dominerende i løbet af 20 år - vi får se men jeg tvivler. Mit bud er at ID lige såstille marginaliseres endnu mere ned det er i dag, så man til sidst slet ikke gider diskutere det. Darwins 200 års og 'Origins' 150 års jubilæum vil sikkert holde lidt gang i debatten (fx denne hjemmeside) mend et er forhåbentlig en stakket frist.

Om der har været en egentlig diskussion mellem ID-teoretiskere og Darwinister er vel et spørgsmål. Hvis ordet 'Darwinister' kan oversættes til 'den etablerede biologiske videnskab' har 'debatten' oftest mere haft karakter af en hovedrystende afvisning fra darwinisternes side.
Om der er udgivet 30 bøger skal jeg ikke kunne sige. Om der er udgivet 100 'videnskabelige, akademiske og tekniske artikler' kan muligvis være et spørgsmål om hvordan en 'akademisk' eller 'teknisk' artikel defineres. En 'videnskabelig artikel' er der derimod ingen tvivl om definitionen af. Det er en artikel i et tidsskrift med peer review, og dem har der været én af, som næste øjeblikkeligt blev blevet trukket tilbage.