Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


PersonligtPå denne del af siden vil jeg fortælle lidt om mig selv og komme med mine egne uforbeholdne meninger om det der står på de andre sider.

Grunden til at jeg samler det her, er, at de øvrige sider skal fremstå så upersonlige og faktuelle som muligt.
Der skal ikke være tvivl om hvad der er fakta og hvad der er mine personlige kommentarer. Specielt er det vigtigt ved omtale af diverse personer, at der ikke er tvivl om hvad der er faktuelle oplyninger om personerne, og hvad der er mine meninger om dem og deres holdninger.

Sit udseende kan man jo ikke løbe fra - så her er jeg i en alder af 53. 

Jeg er gift og har to voksne børn.

Jeg er uddannet Cand. Scient. med molekylærbiologi og matematik.
Jeg har en Ph.D. grad i plantegenetik fra Landbohøjskolen (Nu KU-Life) og har i en del år arbejdet med gensplejsning af potteplanter.

Nu er jeg matematiklærer på Niels Brocks Handelsgymnasium på Frederiksberg.

 

 


Min generelle holdning til ID er, at det er en religiøst inspireret idé, der ikke fortjener navn af videnskabelig teori, og som ikke har bidraget, eller kan bidrage, med noget brugbart til videnskaben, måske bort set fra, at det faktum at så mange ikke-fagfolk tror på idéen, er en udfordring til biologer af alle slags til at skærpe deres opmærksomhed på de fænomener som evolutionsteorien har vanskeligst ved at forklare. Fx er ID'isternes yndlingseksempel, den bakterielle flagel, et eksempel på en struktur, hvor det kræver meget detaljerede studier at gennemskue, hvordan den kan være udviklet.