Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Undervisning i ID på Kristne Friskoler og Gymnasier

Det følgende er nogle af de vigtigste kilder til forståelse af situationen i de kristne friskoler. Kilderne findes som links til dokumenter på internettet. Kilderne er ordnet kronologisk og kort kommenteret.

Foreningen af Kristne Friskolers internetside kan ses her.

En væsentlig del af den debat om ID som Folketinget har være indvolveret i har drejet sig om undervisningen i de danske friskoler. Denne del at debatten kan følges her.

I en del Kristne Friskoler omtales det i læreplanen for Biologi og/eller natur og teknik at eleverne skal have viden om "... naturvidenskabelige teorier om livets opståen og udvikling ..."
I hvor høj grad dette kan opfattes som en åbning for undervisning i ID, er jo svært at vide.
Formuleringen (eller én der ligger tæt op ad) kan bl.a. findes hos følgende skoler:
Aabybro Friskole
Skjern Kristne Friskole

Artikel fra oktober 2002 i Kr. Dagblad om Vejlefjordskolen og Det Kristne Gymnasium i Rinkøbing. Hovedpointen er at skolen overholder undervisningsministriets læseplaner. skrevet af Morten Mikkelsen.

Artikel fra oktober 2002 i Information. Marianne Karlsmose (dengang kommende formand for Kr. Folkeparti) omtales som fortaler for undervisning i ID i skolerne. Karlsmose dementerer dog påstanden.

Artikel fra november 2002 på www.skabelse.dk om artikler i Jyllandsposten ang. Kristne gymnasiers undervisning i skabelse.
Det er desværre ikke lykkedes at finde de pågældende artikler på nettet. Men det ser ud til, at de har været meget kritiske.

I en artikel i Krísteligt Dagblad i januar 2005 giver Prof. Dr. Phil. Peder Olesen Larsen udtryk for, at det er uheldigt at der i den nye friskolelov står at der skal undervises i Darwins udviklingslære, da det på mange måder er en forældet teori. Formuleringerne i loven vil ifølge proffesoren gøre det for let for friskolerne at undervise i ID. Læs Peder Olesen Larsens kommentar her.

I marts 2005 foreslår K. Aa. Back i tidsskriftet 'Origo' en formulering af målet med biologiundervisningen i de kristne friskoler. Læs hans forslag her.

I maj 2005 bringer 'Origo' en opfølgning på artiklen fra marts, hvor man undrer sig over, at der skal undervises i Darwins udviklingslære, da det jo mere er videnskabsteori end biologi. Læs her.

I oktober 2006 har DR2 et indslag om de kristne friskolers biologiundervisning. Læs her.

I novenber 2006 skriver 'Udfordringen' om det røre det har skabt at Foreningen af Kristne Friskoler vil undervise i ID. Her omtales bl.a. reaktioner fra Berlingske Tidendes Lars Hedegaard, Venstres Birthe Rønn Hornbech. Lidt mere upersonligt omtales reaktioner i Politiken, Indre Missions Tidende, og Biologforbundet. Læs her.
Artiklen er skrevet af Henrik Engelbrekt

Oktober 2006: På dette tidspunkt er Ingvard Christensen formand for Foreningen af Kristne Friskoler og taler for at ID kan indgå i biologiundervisningen. Lisbeth Bering, fra Biolog-forbundets bestyrelse taler imod det. Biskop for Ålborg stift, Søren Lodberg Hvas, advarer de kristne friskoler imod at undervise i ID. Det vil sætte et kunstigt skel mellem tro og videnskab mener biskoppen. Læs her
Forfattere til artiklen: Morten Thomas Højsgaard og Tobias Stern Johansen

I november 2006 skriver Jakob Wolf en kommentar til Biologforbundets kritik af at de kristne friskoler vil have lov til at nævne ID som alternativ til evolutionsteorien. Se kommentaren her.

I december 2006 er der en artikel i det engelssprogede danske web-tidsskrift Church-News. den omhandler de kristne friskolers ønske om at undervise i ID.

I juni 2007 har Caroline Schaffalitzky de Muckadell en kronik i Fyens Stitstidende, hvor hun omtaler det som et problem at friskolerne kan undervise i ID som videnskab, og at det vil være vanskeligt at forhindre det uden at ødelægge friskoletanken. Læs her.

I oktober 2007 har Kristeligt Dagblad en lille artikel om at den svenske regering vil forhindre undervisning i ID i svenske friskoler. Læs her.

I januar 2008 har Kristeligt Dagblad et indlæg af Morten Rasmussen om sagen. Han konstaterer, ved interview med Kai Hansen, formand for Foreningen af Kristne Friskoler, og flere skoleledere, at det aldrig rigtigt er blevet til noget med undervisning i ID på skolerne. En enkelt skole, Johannesskolen i Hillerød, har dog ID på skemaet i biologitimerne. Læs her.

I januar 2008 kørte der en dabat på Kristeligt Dagblads debatside om Morten Rasnussens artikel. Se her.

Ligeledes i januar 2008 kørte der en debat på Kr. Dagblads hjemmeside om undervisningen på danske friskoler. Læs debatten her

I april 2008 interviewes Jakob Wolf om sagen i Ugebrevet Søndag Morgen. Hans indstiling er at ID bør indgå i undervisningen. Ifølge Wolf er det en fænomenologisk erkendelse, og burde måske egentlig høre hjemme i et videnskabsteori-fag. Læs artiklen her.
Artiklen er skrevet af Samuel André og Svend Løbner

2008/09 Som eksempel på en kristen friskoles læseplan i biologi kan Adsbøl Kristne friskoles årsplan læses her. Det vigtigste er nok sætningen: "- at eleverne opnår kendskab til forskellige teorier om livets opståen og udvikling"

I januar 2009 lavede DR en gennemgang af de kristne friskolers undervisningsplaner, der viser at flere af dem har ID og krationisme med i biologiundervisningen. Biologforbundets formand ar dybt bekymret, mens Jens Peder Rejkjær, leder af Johannesskolen i Hillerød forsvarer beslutningen. Nis Kielgalst har skrevet en artikel om sagen. Læs den her.

I januar 2009 kritiserer Biologforbundet at Davidskolen henviser til Gud i deres læseplan for Biologi. Skolens leder Peter Krak svarer på kritikken. Læs kommentarerne her. For fuldstændighedens skyld kan du finde Davidskolens læseplan her. Gå ind under 'Undervisning ' > 'Undervisningsplaner' > 'Biologi' 
For tiden er den under revidering. Her et lille uddrag af de mest kontroversielle dele som det så ud i januar 2009.

Også TV2-Bornholm var med til at kommentere Davidskolen i januar 2009

I januar 2009 kommenterer K. Aa. Back (Origo) Biologforbundets kritik af at visse kristne friskoler underviser i ID. Læs kommentaren her.

I foråret og sommeren 2009 bliver to kristne friskoler, Brændstrup Kristne Friskole ved Rødding og Adsbøl Kristne Friskole ved Gråsten undersøgt af undervisningsministeriet for beskyldninger for at undervise i ID i biologitimerne. Sagen er omtalt på Kristeligt Dagblads hjemmeside her og her. Det affødte en del debat, som kan følges på siden. 
På dr.dk omtales sagen flere steder: Se her herher, her, her og her (Kronologisk ordnet).
Som en konklusion på sagen slår undervisningsministeren fast, at det ikke ligger indenfor loven om friskoler at inddrage ID i biologiundervisningen. Men det er i orden at tage det med i undervisningen i religion.
Sagen blev også kommenteret på http://sand.omvendelse.dk (en meget bibeltro side).

En speciel sag er Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing. Rektor Mogens Kappelgaard.

Vejlefjordskolen. Rektor: Kay Flinker  

Nogle friskoler bruger hæftet 'Evolution - hvad din biologibog ikke fortæller' fra 'Origo'
Jeg har ikke kunnet finde bogen på internettet, men lærervejledningen til bogen kan læses her.
En kritik af bogen kan læses her. Kritik af lærervejledningen kan læses her.
At dømme efter kritikken er en stor del af bogen en forkortet udgave af Jonathan Wells 'Evolutionens ikoner'

Her er en ikke dateret omtale af Friskolernes undervisning på TV2Øst

 

 

 

 

281009