Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


 Tidsskriftet Origo

 

 

Origo's hjemmeside kan findes her.

Kristent tidsskrift. Udkommer ca. en gang i kvartalet. En gang imellem kan artiklerne læses på internettet.

Denne udgave har et par artikler om Evolution.

Lige nu kan Origo nr. 115 downloades gratis. Jeg ved ikke om det bliver ved.
Jeg har gennemlæst og kommenteret flere af artiklerne i bladet. Se her.

Jeg mener det er rimeligt at beskrive tidsskriftet som meget konservativt kristent. Der er fx en række argumenter imod evolution og for skabelsesteorien, altså skabelse, ikke ID. Der er også artikler der handler om, hvordan man skal forstå skabesesberetningen. Der har dog også været en del artikler der mere gik i  retning af egentlig ID, men ikke som modsætning til skabelse.
En oversigt over disse kan findes her.

En indføring i de vigtigste begreber om ID kan læses i denne artikel.
Et helt nummer er helliget en artikelserie, der sammenholder evolutionsteorien med kreationisme. Ganske vist er det konkret kreationisme i mere gammeldags betydning der sættes op imod evolutionsteorien, men argumenterne er de samme som vi møder hos ID-fortalere.
I artiklen 'Nydarwinisme - er det videnskab'.får vi gentaget alle de samme argumenter imod evolutionsteorien som er hørt - og tilbagevist - før. Noget af det gentages endnu engang i artiklen 'Udviklingslæren i krise' Og så igen-igen for de sløveste i 'Evolutionsteorien og tyngdeloven' og så igen i 'Om evolution og ID'.
I juni 2003 bringes artiklen: Blind tilfældighed vs ID. Der er desværre ikke adgang til artiklen via internettet, men titlen tyder på grov manipulation.
Artiklen 'Intelligent design' giver en lidt anden synsvinkel på IDs kritik af evolutionsteorien.
Spørgsmålet om ID og Kreationisme er en og samme ting tages op i artiklen 'Evolution eller ID'
Artiklen 'Hvad din biologibog ikke fortæller' Giver eksempler imod Evolutionsteorien, til brug i biologiundervisningen - ikke tilgængelig på internettet. Det er derimod lærervejledningen.
Både artiklen og lærervejledningen kritiseres her.

Af interesse for vurdering af denne side er det, at også idéen om såkaldte 'grundtyper' får en fremtrædende plads. Denne idé tager sit udgangspunkt i en idé om stabilitet: at der er grænser for hvor meget en gruppe af arter kan variere. Som sådan er ídéen om grundtyper i modsætning til evolutionsteorien, og tættere på skabelse eller ID.
Om grundtyper på Origos hjemmeside her.
I øvrigt om grundtyper her.

Hvis man vil kan man hente ammunition til argumentet om at ID og kreationisme er to sider af samme sag. Origo vil i hvert fald gerne fremstille det sådan.

I 2007 blev ID kommenteret i Biologforbundets blad 'Kaskelot'. Det affødte nogel kommentarer (desværre kan der ikke linkes til artikler, men her er Kaskelots hjemmeside)
Her er link til artikel der kommentarer temanummeret 
Og her en anden kommentar tild et samme
Endnu en kommentar her 

En debat med Jakob Wolf og Hans Henrik Gregersen er blevet omtalt i bladet. Omtalen kan findes her.

Origo nr 105 har en serie artikler om evolution. At dømme efter overskrifterne ser det ud til, at en stor del af dem er referater af Jonathan Wells bog 'Evolutionens ikoner'. Artiklerne er desværre ikke tilgængelige på interenettet. Det er til gengæld en kritik af artikelserien her og her.

 

 

 

210311