Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Definitionen på ID

Først vil jeg henlede opmærksomheden på to principelle problemer med ID.
For det første: For at være videnskab kræver ID en ændring af et almindeligt accepterede krav til videnskabelighed, nemlig metodologisk naturalisme. Se nærmere her.
For det andet: Et almindeligt anvendt princip i videnskab er 'Parsimoni' eller 'Ockhams ragekniv'. Se her for en nærmere forklaring. Dette princip indebærer at hvis man kan finde forklainger, der ikke involverer en designer, vil disse være at foretrække, uanset om accepterer en ny definition på videnskab.

Der er stor uenighed om hvad ID indebærer, alt efter hvem man spørger. Noget er der selvfølgelig enighed om. For eksempel er der nogle begreber, der er helt centrale for forståelsen af ID uanset om man vurderer idéen til at være religiøs, videnskabelig eller noget helt tredje. De vigtigste af disse er:

Irreducibel Kompleksitet (Irreducible complexity) 

Definition på Wikipedia. Nærmere omtale

Specificeret Kompleksitet (Specified complexity) 

Definition på Wikipedia. Nærmere omtale 

Forklaringsfilteret 

Nærmere omtale 

De væsentligste bidragydere til idéen om ID kan findes her.

William Dembski definerer ID således:

"Intelligent Design is three things: a scientific research program that investigates the effects of intelligent causes; an intellectual movement that challenges Darwinism and its naturalistic legacy, and a way of understanding divine action"
Kilde 'Intelligent design: The brigde between Science and Theology' Omtale på Wikipedia. Andre?

(Intelligent design er tre ting: et videnskabelig forskningsprogram der undersøger effekterne af intelligente årsager; en intellektuel bevægelse, der udfordrer Darwinismen og dens naturalistiske arv; og en måde at forstå guddommelig indgriben)

Meget kort er Intelligent Design (ID) defineret som idéen om at den levende natur viser tegn på en intelligent skaber. 
Skaberens natur indgår ikke eksplicit i teorien. Fortalere for ID afviser på den baggrund at ID skulle være en religiøs teori. Argumenter for og imod dette synspunkt kan ses under 'Er ID religion'. Det eneste det er relevant at nævne her er, at man i princippet kan forestille sig alle muligheder, og at man ikke behøver forestille sig noget bestemt for at acceptere ID som forklaringsmodel.
Under 'for og imod ID' kan findes argumenter for og imod det synspunkt at ID er en videnskabelig teori. Jeg vil derfor ikke gå nærmere ind på disse spørgsmål her. Her er også en række kommenterede argumenter for og imod ID og evolutionsteorien.

Hvis man spørger om hvad ID er, er svaret desværre afhængig af, hvem man spørger.
Hvis man fx spørger Dembski eller Behe om ID er en videnskabelig teori, vil de utvivlsomt svare, at det er det. Hvis man spørger Wolf, vil han svare nej.
Hvis man spørger om ID er i modsætning til idéen om en fælles forfader til alt liv, får man nok lidt forskellige svar. I Behes bog 'Darwins Black Box' skriver han dels, at han ikke ser nogen grund til at betvivle at alt liv har en fælles forfader, dels afviser han at der skulle findes eksempler på, at en art har udviklet sig til en anden. Der er talrige eksempler fra den danske debat hvor diverse skribenter afviser muligheden af at en art udvikler sig til en anden, eller at det fossile vidnesbyrd skulle dokumentere en sådan udvikling.

Der er selvfølgelig et hav af internetsider der omtaler ID. Nogle af dem er lidt vanskeligere at gennemskue end andre.
All about science lyder fx umiddelbart meget tilforladeligt, men faktisk er det en side der klart promoverer ID synspunkter. Hvis man er vant til argumenterne ses dette faktisk ret tydeligt i valget af overskrifter på forsiden. 

020211