Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Er Intelligent Design religion

Egentlig finder jeg personligt ikke denne del af debatten særligt interessant, men da det har fyldt en del i både den danske og internationale debat, skal det selvfølgelig også behandles her.
Det kan ikke undgås, at der er et vist sammenfald mellem argumenterne for, at ID er religion og argumenterne imod at ID er naturvidenskab, samt mellem argumenterne imod at ID er religion og argumenterne for at ID er naturvidenskab. Der vil derfor være et vist sammenfald med den side der behandler spørgsmålet om ID er naturvidenskab. Alligevel har jeg delt de to spørgsmål for overblikket skyld. Jeg håber det er lykkedes.

En væsentlig grund til at dette er et stridsunkt i USA er at der ikke må undervises i religion i amreikanske skoler. På den baggrund er det forbudt at undervise i kreationisme. Det har derfor været, og er stadigvæk, væsentligt for fortalere for ID at lægge afstand til kreationisme.
Her og her er links til to videoklip hvor henholdsvis Kenneth Miller og Eugenie Scott uimodsigeligt beviser at ID er religion og at de fremmeste fortalere for ID udmærket er klar over det.
Robert T. Pennock kommer her (ca 20 min inde i foredraget) med talrige eksmepler på at ID er religiøst funderet. Oven i købet påviser han at 'mainstreem Christianity' er uenig og ikke ser nogen modsætning mellem Evolution og Kristendom.

Det vigtigste stridspunkt er, så vidt jeg kan se, om ID blot er en genoplivning af den gamle kreationisme, eller om det er noget virkeligt nyt. Ikke underligt er meningerne stærkt delte: modstandere mener oftest at ID blot er kreationisme i ny forklædning, tilhængerne at dét er det rene vrøvl, og at ID er en helt ny og videnskabelig teori.

Jo mere man sætter sig ind i hvad IDister egentlig har skrevet og sagt, jo tydelige bliver fornemmelsen af at hele formålet med projektet - i hvert fald i USA - er det der er beskrevet i Wedge-dokumentet: en ny- (eller rettere gammel-) -fortolkning af grundlaget for samfundets værdisystem: Kristendom = moral, Evolution = ingen moral. Og at resten er ren staffage.

Kort rids over argumenter for at ID er religion

  • Historisk er der sammenfald mellem fremkomsten af ID og det forhold at den gamle kreationisme blev dømt ude af undervisningen i de amerikanske skoler
  • Dommen i Dover Pennsylvania viser klart at ID er religion
  • ID giver ingen mening hvis man ikke er religiøs
  • Når man afviser evolution kan man ved regres vise at designeren må være overnaturlig (se nedenfor)

Kort rids over argumenterne imod at ID er religion

  • ID henviser aldrig til nogen Gud, kun til en ukendt intelligent designer
  • ID støtter sig til rent naturvidenskabelige og matematiske argumenter

Regres-argumentet
Dette skal forstås på følgende måde:

Der to muligheder for at forestille sig designerens identitet: 
   Designeren er overnaturlig
   Designeren er selv designet, eller er blevet til ved en naturlig proces

Hvis designeren er overnaturlig har man accepteret at ID er religion.
Hvis man forestiller sig at designeren er designet, må man starte forfra. Hvis man forestiller sig at designeren er blevet til ved en naturlig proces, accepterer man at en kompliceret agent (dårligt ord - men i mangel af bedre) kan blive til ved en naturlig proces, med mindre man vil postulere at en meget simpelt bygget agent kan designe noget, der er langt mere kompliceret end agenten selv.
Hvis en kompliceret agent kan blive til ved en naturlig proces, hvordan kan man så afvise at livet på jorden er blevet til ved den samme proces?

Konklusionen bliver, at enten kan evolution (eller en anden naturlig proces - men hvilken?) resultere i levende væsner, der er ligeså komplicerede som mennesker (og så er ID irrelevant), eller også er designeren overnaturlig (og så er ID er religion).

Den eneste udvej for ID er at postulere, at en ekstremt simpelt bygget designer (så simpel at den kan opstå ved naturlige processer - uden evolution, som man jo afviser, kan opbygge komplicerede strukturer) kan designet noget, der er så kompliceret som et menneske.
   Indtil ID-fortalerne kommer med en god forklaring på, hvordan det skulle kunne lade sig gøre - og mig bekendt afviser de overhovedet at forsøge - må det afvises som absurd.

 

Liste over kilder der behandler spørgsmålet

 

 

040909