Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Grundtyper

Idéen om at alle levende væsner er skabt som grundtyper indenfor hvilke der kan ske en vis udvikling. Idéens ophavsmand ser ud til at være Siegfried Scherer. Idéen har ingen tilslutning blandt forskere i almindelighed. Scherers bog 'Typen des Lebens' (linket er til den tyske omtale) har tilsyneladende kun været citeret tre gange i den videnskabelige litteratur. De to artikler kan jeg ikke skaffe, den tredje nævner bogen i forbindelse med konkrete hybridiseringsforsøg, og nævner ikke teorien generelt.

I øvrigt er det sigende at alle de hjemmesider der benytter ordet 'grundtype' i denne betydning, er af religiøst tilsnit.
Det er fx jesusnet.dk, skabelse.dkbibel-skolen.com, giraffen.dk (en side om alt muligt ang. kirke og kristendom), jdl.dk/bibelvidenskab, skabelsen.info.

Lejlighedsvis (se fx her) bruges ordet næsten synonymt med det zoologiske begreb 'række' altså den mest omfattende systematiske inddeling af dyreriget. Men det er alligevel noget helt andet end Scherers brug af ordet. Det er ikke meget andet end et tilfældigt sammenfald: at to helt forskellige begreber er blevet udstyret med samme ord.

En ting der vanskeliggør søgning på emnet er, at 'Grundtype' kaldes 'Kind' på engelsk - et fuldstændig værdiløst søgeord. Muligvis kommer 'Natural kind' tættere på; men en søgning på Google viser at det ikke ser ikke ud til at blive brugt entydigt.

En anden mulighed er Richard Owens begreb 'Archetype' - arketype; men dette er alligevel ikke helt det samme, da Owens begreb henviser til den generelle beskrivelse af en art, hvor de enkelte individer så ses som variationer af arketypen. Dette begreb bruges stort set kun som historisk henvisning til datidens (før evolutionsteorien) opfattelse af arterne som grundlæggende statiske. Owens begreb må ikke forveksles med det samme ord brugt indenfor psykologi - igen et forhold der vanskeliggør eftersøgning af relevante kilder.