Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Blodets koagulerings-kaskade

I biokemi er en kaskade en seire af kemiske reaktioner, hvor den ene fører den anden med sig, for så efter adskillige trin at føre frem til det resultat som er den biologisk betydningsfulde. I dette tilfælde det at blodet i et sår størkner (koagulerer) og dermed forhindrer dyret i at forbløde.

Illustrationen viser blodets koagulerings-kaskade der af ID-fortalere anses for at være IK.

Hele skemaet gælder for pattedyr. forskellige andre dyregrupper mangler nogle af protienerne. Fx er faktor XI kun fundet i pattedyr. Faktor XII findes i alle landhvirveldyr undetagen fugloe, der derfor anses fora t have mistet genet for dette protein1.

På Discovery instituttes hjemmeside findes en artikel der er et svar på en kritik af netop denne type. Illustrationen er hentet herfra. Påstanden er kort fortalt, at det kun er de elementer af immunsystemet, der ligger indenfor den røde boks, der er en IK - disse kaldes kerne-elementer. Svaret herpå er, at da faktorerne uden for den røde boks er nødvendige for blodkoagulation i pattedyr, er de i dette tilfælde en del af den irreducible kompleksitet ifølge definitionen.
Desuden mangler kæbeløse hvirveldyr (fx. lampretter) faktor VIII som er placeret indenfor boksen.
De to nærmeste slægtningen til hvirveldyrene er Lancetfiskene (dårigt navn, da det ikke er fisk) og sækdyrene. på trods af at de første ligner hviveldyr mest, anses de sidste faktisk for at være hvirveldyrenes nærmeste slægtninge. Sækdyrenes genom indeholder de fleste af de dele (domæner) de forskellige proteiner i den røde boks består af, men de optræder ikke i de samme proteiner, og har andre funktioner, da der ikke findes en koaguleringsmekanisme i sækdyr. bla. findes et protein der minder meget om fibrinogen, men som ikke har de dele der gør der muligt for thrombin at kløve det til fibrin.
I Lancetfisk er kun fundet usikre antydninger af de tilsvarende gener, hvilket jo er forståeligt på baggrund af disses større fylogenetiske afstand til hvirveldyr.

I øvrigt er det pudsigt nok sådan, at Faktor XIIa (uden for den røde boks) både starter blodkoaguleringen og en betændelsesreaktion. Dette er jo ganske praktisk, da et sår jo både kræver at bodet koagulerer for at stoppe blødningen, og at der indledes en bekæmpelse af indtrængende bakterier. Denne kobling findes ikke i dyr, der mangler Faktor XIIa.1

Det ser altså ud til, at der ikke med sikkerhed kan udpeges noget delsystem, der er IK. En anden ting er så om der faktisk findes en troværdig, detaljeret teori for, hvordan hele systemet er udviklet. Det arbejder jeg på at finde ud af. (Kennet Miller påstår at det findes, Behe at det gør det ikke - jeg vender tilbage med detaljerne)

En noget grundigere (men stadig summarisk) gennemgang af svaghederne i argumenterne for blodets koagulering som IK kan læses her (på engelsk - men let at forstå)

Discovery Instituttets kritiske gennemgang af Ken Millers kritik af eksemplet.

1. Kilde: http://doolittle.ucsd.edu/recentpubs/JII2011.review.pdf

Opdateret 25/02/2013

Opdateret 25/02/2013