Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Proteintransport

 

Billedet viser et eksempel på hvor kompliceret det system der transporterer proteiner rundt i cellerne er.
Argumentet for at dette er IK, er som altid at det består af flere indbyrdes afhængige dele, og at en celle ikke ville fungere hvis systemet ikke virkede.

Man kan argumentere imod ved at sige at en meget primitiv celle, der kun har få forskelige funktioner, ikke har brug for et kompliceret transport-system. Celler er små og proteiner er i almindelighed vandopløselige. Så snart et protein er fremstiller vil det diffundere ud i cellen. hvis der ikke er et system til at holde styr på proteinerne (og andre stoffer), vil hele cellen være en ensartet masse af opløste stoffer. Hvis man kan argumentere for, at en meget primitiv celle vil kunne fundere med alle stoffer ensartet opløst, er der ingen brug for transport systemer. På den anden side vil selv et simpelt system til at opretholde forskellige koncentrationer af stofferne forskellige steder i cellen, kunne være en fordel, da der så ikke skal produceres så store mængder af de enkelte stoffer, hvilket i en mangelsituation, kan være kritisk. Igen i en meget primitiv celle.

 

150809