Vi bruger Cookies!     

         
 X     
intelligentdesign

Intelligent Design, Creationism and Evolution in Denmark and the rest of the world


Direkte genveje til undersiderne, samt til eksterne links

Her bliver du guidet videre. I de fleste tilfælde til en delside under denne internetside eller til andre internetsider.

Der er en række overskrifter herunder. Rul ned til du finder hvad du søger:
Personer; Bøger; Aviser tidssrkifter og internetsider; Film; Videoer; ID og undervisning; Irreducibel kompleksitet; Diverse begreber; Diverse om evolution

Inden for hver kategori er punkterne ordnet alfabetisk.
Der er ingen forklaringer på denne del af siden. Hvis du ønsker at blive guidet igennem, må du vælge en af de andre knapper her til venstre.

Personer (Interne links) 
Leif Asmark
Michael Behe
David Berlinski
Jerry Coyne
Charles Darwin
Richard Dawkins
William Dembski
Daniel C. Dennett
Lone Frank
Niels Henrik Gregersen
Stephen Jay Gould
Søren Harslund
Jesper Hoffmeyer
Hans Henrik Hjermitslev
Poul G. Hjorth
Phillip Johnson
Dean Kenyon
Stinus Lindgreen
Perry Marshall
Sean McDowell
Gregor Mendel
Stephen Meyer
Kenneth Miller
Scott Minnich
PZ Myers
Karsten Nissen
Sidsel Nyholm
Morten Rasmussen
Robert T. Pennock
Michael Ruse
Euginie Scott
Hanne Severinsen
Michael Shermer
Neil Shubin
Peder A. Tyvand
Ole Vang

Alfred Russel Wallace
Johnathan Wells
Jakob Wolf
Peter Øhrstrøm


Aviser, tidsskrifter og internetsider
Diverse (Internt link)
Berlingske Tidende (Internt link)
Information (Internt link)
Jyllandsposten (Internt link)
Kristeligt Dagblad (Internt link)
Politiken (Internt link)
Weekendavisen (Internt link)
Dansk teologisk tidsskrift (Externt link)
Ateistisk forum (Externt link)
Apologetik (Externt link)
Evolution.dk (Externt link)
Pandas thumb (Externt link)
Uncommon descent (Externt link) 
Skabelse.dk (Externt link) 
Origo (Internt link)
Intelligentdesign.dk (Externt link)
Discovery center (Externt link) 
National center for sci. and edu. (Externt link) 
IDEA (Externt link)
TalkOrigins (Externt link)
TalkDesign (Externt link)
Creationism.org (Externt link)
Y-origins.com (Externt link)
Diverse Weblogs o.l. (Internt link)
Evolutionen nye ikoner (Evo. gems)
(Externt link)
Ny teori om livets oprindelse (Externt link)
Skabelsen.info (Externt link - siden virker død)
theory of evolution.net (ID-positiv)


ID og undervisning (Interne links)

Dover, Pennsylvania, USA

Folkeskolen

Kristne friskoler

USA - diverse stater
FaktaLink (kræver password)

NCSE (eksternt link)

Diverse
A Dissent from Darwinism

 

Irreducibel kompleksitet (Interne links)
Konceptet
Blodets koagulering
Flagellen
Immunforsvaret
Proteintransport 

Bøger (mest interne links)
Atlas of Creation
Biochemical Predestination
Darwinbogen
Darwinism: The refutation of a myth
Darwins Dangerous Idea
Dawins Black Box
Darwin eller Intelligent Design
Darwin 200 år - en Festbremse
Darwin on Trial
Debating Design
Edge - diskussion om livets oprindelse
Evolution in Crisis
Evolution vs. Creation
Icons of Evolution (Evolutionens ikoner) 
ID an Intellectual Challenge
No Free Lunch 

Of Pandas and People
Only a Theory
On the Origin of Species (Arterens oprindelse)
Pandas Black Box
Rael: ID
Religion i det Senmoderne Samfund
Rethinking Darwin
Rosens råb
Slagmark: Darwinisme
Skaberens Signatur 

Som at Tilstå et Mord
The Ancestor's Tale
The Design Inference 
The Edge of Evolution 
The God Delusion 
The Political Incorrect guide to Darwinism
Tower of Babel
Traipsing into evolution (se også her og her)
The Selfish Gene
Tro på Tvivl
Understanding Intelligent Design

Uintelligent Design
Videnskab og Religion i Historisk Perspektiv
Why ID, an Intellectual Challance
Why Evolution is true
Your Inner Fish


Film (Externe links)
Atheist
Expelled
Judgement day
A War on Science
A Flock of Dodos
Unlocking the Mystery of Life
Nova: Evolution
The Privilegde Planet
Darwin's Dilemma (Vidoefilm i 7 dele)

The Mysterious Islands

Videoer (Externe links)
Casper Andersen om ID og kreationisme
Fordrag om Atlas of Creation
Creationist Junk
How Evolution Works (DonExodus)

Listen to the Scientist. Flere videoer 
To kreationister og en biolog
Randolph Nesse om evolutionsteori og medicin
Sean Carrol om DNA og evolutionsteori
Jerry Coyne om EvoDevo og Cis
Videnskaben om livets oprindelse
Vi ved Gud ikke eksisterer
Små tegnede videoer om naturvidenskab
The Theory of Evolution Made Easy

The Evolution of Man Made Easy
Natural Selection  Made Easy
Samtale mellem Peder Tyvand og Dag Hessen
Foredrag af Leif Asmark
Videoer fra tidsskriftet Nature
Samtale med Neil Shubin om 'Your Inner Fish'
Neil Shubin fortæller om fundet af Tiktaalik
Neil Shubin fortæller bredere om evolution
Eugenie Scott: ID og Kreationisme
Eugenie Scott: 'What will the creationists do next'
Robert T. Pennock: Doversagen, ID i almindelighed
Kennth Miller: Doversagen, ID i almindelighed
Perry Marshall om ID og evolutionsteori
Robert Hazen om livets oprindelse
Gary Litman om Immunsystemets evolution
ID/Evolution Debate (Mange deltagere)
Michael Shermer og Jonathan Wells debat
Phillip Johnson og William Provine: Debat
Dembski og McDowel: ID uimodsagt 
Dembski: "How to be an ... atheist"
CNN program om ID/creationism/evolution

Lawrence Krauss and Michael Behe
CNN: Insight
Debat mellem Tom deRose og Roin Rahman
Debat mellem Tisdall og Wiles
Debat mellem Stephen Meyer og Peter Ward
Jakob Wolf interviewes i 'Den femte Magt'
Daniel Dennet taler om Teologi
Jerry Coyne taler om hvorfor Evolutionen er sand
Seidenfaden interviewes i 'Den femte Magt'
Why do people laugh at creationists (30 videoer)
Neil deGrasse Tyson
Dawkins Præsenterer 'The greatest show...'
XX tegner og fortæller om ID
FORA TV Videnskabskanal
Logan Gage (Discovery Inst.) om Dover

Fordrag med Eibye-Jacobsen

 

Diverse om Evolution (Interne links)
Generelt om Evolution
Positive mutationer
Mennesket evolution generelt
Science om Ardipithecus
Videnskabens verden om Darwinius (Ida)
History Channel om Darwinius
PLoS ONE artikel om Darwinius
Fylogeni
Det fossile vidnesbyrd
Artsdannelse
Pattedyrenes evolution
Virus i evolutionen
Leddyrenes evolution
Livet Træ (Tree of Life)
Landhvirveldyrenes oprindelse
Horisontal genoverførsel
Fugle, Krokodiller og Dinosaurer 
Oprindelse til ny information
Falsifikation og forudsigelser
Mutationer
Epigenetik
Livets opståen


 

Begreber relevante for ID (Interne links)
Analog erkendelse
Forklaringsfiltret
Formålsårsagen
Grundtyper 
Intelligent design
Irreducibel kompleksitet
Naturalisme/Materialisme 
Specificeret kompleksitet 
The Wedge
Fitness
Algoritmer
Formrummet

 

 

 


Dette er en test for at se om Google kan finde denne sætning

 

220211

  


 

 

Opdateret 16/10/2016